Ленорман съветник

С използването на определени Ленорман подредби, картите Ленорман може да са бързо средство, с което да получите съвет, страничен поглед по отношение на някаква конкретна ситуация, която Ви е актуална и към която имате интерес. Подредбата ще е по моя преценка, в зависимост от естеството на въпроса.

От Ваша страна се иска да формулирате и зададете въпроса си в писмен вид както ви идва отвътре да го направите. За интерпретацията е важно каква енергия влагате в написаното.  Каквото Ви е актуално и в мислите, дори и на подсъзнателно ниво, в контекста на това и в такава насока, картите Ленорман ще могат да обрисуват моментната ситуация.

За целите на този Ленорман анализ използвам и комбинирам със способите на мунданната астрология. За повече многопластовост на актуалната обстановка.

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

Advertisements
Published in: on ноември 6, 2017 at 06:24  Вашият коментар  

Астрологични консултации

Какво може да се очаква от една астрологична консултация ?

Астрологът не е ясновидец, в такъв контекст не винаги познава едно към едно, но може да види характерните особености, тенденции на някакъв период от време, в чието „тесто“ е замесен някой, нещо, които сами по себе си предполагат повече от един вариант. Астрологът Не Знае, а посредством астрологичният анализ Може да Предполага варианти.

Както всеки един цвят има различни нюанси или се видоизменя съчетан с други, така и в живота някакъв въпрос или тема може да се прояви в различни нюанси т.е. вариации. Астрологията може да даде насоки за основния цвят,  но не и да опише едно към едно точния нюанс. Само неговите свойства и всички възможни произтичащи от тези свойства подобия, вариации.

Затова когато се обръщате към астролог е препоръчително да зададете конкретен въпрос, тема, насока които ви интересуват и вълнуват, защото рождената карта съдържа много информация. По този начин може да получите най-адекватните насоки по отношение на интересуващият ви въпрос, тема и астрологичната консултация ще ви е максимално полезна. Астрологът може да Ви ориентира, но решенията, изборите зависят от Вас и са във Вашите ръце.

Астрологът е анализатор на взаимодействието и взаимовръзката на човек със средата и пространството. За тази цел използва различни астрологични инструменти. Работата на астролога е интелектуална, аналитична, изисква умения за синтез на голяма като обем и на многопластова информация, в нея се използва научен подход, но и интуитивна, защото включва работа с абстрактни категории. Астрологията е триизмерен, абстрактен език.  Астрологът е своего рода преводач на един символен и метафизичен език.  Той е анализатор и съответно може да Ви ориентира най-общо казано за естеството, „характерът“ на времето както в глобален, така и в индивидуален план. Астрологията не предлага готови универсални рецепти и решения. Не е панацея. Тя дава насоки, упътва.

Няма универсални астролози подходящи за всеки. Това, че някой Ви е препоръчал конкретен астролог, не значи, че той ще е и подходящия за Вас. Аз съм астролог – изследовател.  Емпат. Човек на изкуството по призвание. За нуждите на един по-многопластов анализ използвам комбинацията от най-разнообразни методи. Някои от които не са много познати, достъпни са и се използват от малцина, а също така и такива по моя лична методология и разработка. Като астрологични методи от древността, та до такива от наши дни, иновативни –  антична астрология, ураническа, джйотиш, космобиология, астрокартография, геодезични еквиваленти. В един астрологичен анализ се използват интелектуална енергия, отделено време и астрологът се въвлича и на психо-емоционално, енергийно ниво. Затова е желателно да комуникират с консултирания на някакъв общ език. В такъв смисъл, в името на взаимната конструктивност и полезност при взаимодействие, ще приемам или не отправени желания за астрологичен анализ по моя преценка.

Уважаеми посетители на блога.  Може да си направите при мен някои от изброените астрологични анализи :

За повече информация може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

Published in: on октомври 1, 2017 at 19:00  Вашият коментар  

Астрология и Ленорман

При картите Ленорман начинът на подредба на картите определя контекста, през филтъра на който метафорично казано четем една Ленорман история. В тази публикация ще ви представя съчетаването на две системи – тези на астрологията и на картите Ленорман.

След като размесим тестето и го цепим с лявата ръка, нареждаме последователно 36-те на брой карти Ленорман в схемата на 12-те астрологични дома. Започваме от изгряващия знак, след това поставяме карта във втори, трети и т.н. дом., до 12-ти дом и отново докато наредим всичките карти от колодата.

Картата, на която цепим представлява това, което е основният задвижващ механизъм на цялата подредба. Нейната квинтесенция, резултат.

Изгряващата Ленорман карта, картите личен сигнификатор са от основните неща, за интерпретация в тази подредба. Първата може да е индикация за какво питащият Ленорман се свърза с някакъв момент от време. А втората за личната призма, през който той се разглежда. Астрологичният дом, в който попада Дамата или Джентълмена, избрани като карта личен сигнификатор на този, за когото се реди тази подредба, може да са индикация за моментните сфери на интерес.

Разглеждаме като цяло със символиката на коя от изтеглените по този начин Ленорман карти си кореспондират астрологичните домове. В кой Ленорман дом в размесеното тесте се намират естествените сигнификатори на Ленорман домовете.

Например всичко което касае социална среда, взаимоотношения и обмен с други хора, го символизират и естествените и индивидуалните сигнификатори по въпроса. А това са Ленорман картата, която попада в седми астрологичен дом в тази подредба и карта отброена под номер 25 в тях, както и тази, която се намира в нейният естествен Ленорман дом.

За разглеждане на ситуацията в общ план по различни теми за момента и в краткосрочен аспект, посредством комбинацията карти Ленорман и астрология, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky

Индивидуални астрологични анализи

Месечен астрологичен анализ  – представлява характерните особености, спецификата на конкретен месец.  За всяко нещо си има по-подходящи периоди през годината. И те са строго индивидуални. Подобен астрологичен анализ може да даде насоки как се вписваме в актуалния за този период астрологичен климат и кога е по-вероятно условията и обстоятелствата да са в синхрон с конкретни наши намерения. По този начин можем да оптимизираме насочването и ангажирането на своята енергия и внимание.

Ежедневен астрологичен анализ е анализ на индивидуалната специфика,  само че в рамките на деня. Тя представлява нещо като цикличност на личната енергия, биоритъм, ежедневен фокус, само че  в рамките на денонощието. Чрез нея може да се организира денонощието според личният ежедневен календар и личните потребности. При условие, че планирате нещо, търсите по-подходящ момент за него и и Ви интересува как ще се вписва в характерните особености на конкретен ден/последователни дни. По желание този астрологичен анализ може да обхваща до 7 поредни дни.

За индивидуален месечен или ежедневен астрологичен анализ, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky

Картите – уловен кадър от действителността

Картите Таро в голяма част от случаите са психологическо и емоционално отражение на момента. Техните отговори са в тясна връзка с питащия. С неговият вътрешен свят и призма, филтър за конкретен момент. В такъв смисъл не могат да кажат нищо повече от това, което чувства човекът който се допитва до картите. Те са в състояние да опишат емоционалната и психологическа настройка или това, което „надушва“ интуицията. Тези двете неща следва да се разграничат. Първото само описва психологическото и емоционално състояние, тогава когато се подхожда по-емоционално към изтеглянето на карти Таро. Тогава когато човек е емоционално предубеден, мнителен т.е. съзнанието му е настроено и фокусирано в тази насока за нещо, то картите само ще отразят неговата предубеденост и мнителност. В случаите, в които съзнанието е спокойно, то тогава е по-вероятно да се чуе гласа на интуицията. В такъв смисъл е по-добре друг човек да изтегля Таро, защото е по-безпристрастен и се води само от интуицията си.

Картите Ленорман, като тематични изображения не са толкова психологически и философски като Таро. Може да описват фоновите процеси по отделни теми, въпроси за някакъв момент.

Следва да се обърне повече внимание, ако има някаква тенденция т.е. излизат едни и същи карти при различни подредби. Има някаква повтаряемост.  Такива карти са нещо като акцент, един вид играят главна роля, докато останалите може да имат второстепенна или са част от масовката.

И при Таро и Ленорман, като методи за картинно олицетворение на момента, защото функционират на принципа на синхроничността, е препоръчително да се задава въпрос, който се вмества в кратък период от време. Просто защото ако вървим пешком или с някакво превозно средство, то пейзажът около нас в по-малка или по-голяма степен, не стои един същ. Колкото по-бързо се придвижваме или се отдалечаваме от моментът на задаване на въпроса, толкова повече се размива и се губят ясните очертания на картината. Така е и с картите.  Те е възможно да опишат и предложат насоки  само за картинният еквивалент към някакъв момент и това, което може да се види от негова гледна точка.

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман или Таро, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky
Published in: on април 12, 2017 at 08:50  Вашият коментар