Астрология за начинаещи

Принципът за строежа на Слънчевата система е бил открит от Коперник. Тази система се нарича хелиоцентрична (в центъра й стои Слънцето). Преди това се е наложила системата на Птоломей – геоцентричната (с център и гледна точка – Земята). Сега ние знаем, че системата на Коперник правилно отразява реалното положение. В астрологията обаче се използва именно геоцентричната система, т.е. взаимодействието на небесните тела в астрологията се разглежда от гледната точка на наблюдателя, който стои на повърхността на Земята. Фактически се има в предвид тройното взаимодействие: Космос – Земя – Наблюдател.

Астролозите най-много се интересуват от Слънцето, Луната и планетите, а те се движат по протежение на еклиптиката. Еклиптиката също така се проектира върху небесната сфера във вид на кръг. Тя е наклонена към небесния екватор под ъгъл от 23°26′ и се пресича с него в точките на пролетното и есенното равноденствие.

Знаците от Зодиака и зодиакалните съзвездия са съвършено различни обекти. Знаците от Зодиака представляват зони в пространството, които са получени вследствие на разделянето на еклиптиката на 12 равни части (по 30° всяка). За тяхна отправна точка се взема точката на пролетното равноденствие на 0° в Овен.

И няколко важни определения – точката на пресичане на еклиптиката с небесния меридиан от южната страна се нарича Среда на Небето и се обозначава с МС (Medium Coeli). Противоположната й точка под хоризонта от северната страна се нарича Дъно на Небето и се обозначава с IС (Imum Coeli). Точката на пресичане на еклиптиката с хоризонта от източната страна, т.е. изгряващата в даден момент точка от еклиптиката, се нарича Асцендент и се обозначава с Asc (ascensus – изкачване). Срещуположната й точка на пресичане на еклиптиката с хоризонта от западната страна, залязващата точка на еклиптиката, се нарича Десцендент и се обозначава с Dsc (descensus – слизане).

Земята се върти, а за земния наблюдател се завърта небесната сфера около световната ос. Тъй като равнината на еклиптиката е наклонена към небесния екватор, то когато изгряват тези знаци, по които движението е в посока от юг към север, т.е. от точката на зимното слънцестоене към точката на лятното слънцестоене, го правят по-бързо. Такива знаци са – Козирог, Водолей, Риби, Овен, Телец, Близнаци. Знаците от противоположната половина на еклиптиката – Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, изгряват по-бавно. Когато Слънцето се движи по знаците, които изгряват по-бързо, денят се увеличава, а когато се движи по знаците, които изгряват по-бавно – денят намалява. В южното полукълбо всичко това е наобратно.

Да поговорим за географските особености при наблюдение на Слънцето и планетите в различните ширини. На екватора денят винаги е равен на нощта. 12 часа Слънцето е над хоризонта, сутринта и вечерта за кратко е полумрак, останалите 11 часа е нощ. Смяна на годишните времена няма. Сутринта Слънцето се издига над хоризонта, височината му бързо се увеличава, в края на март и септември то преминава точно през зенита, а в останалото време е близо до зенита, след това бързо се спуска към хоризонта и вечерта залязва. Изгревът и залеза са почти по едно и също време.
При отдалечаване от екватора с няколко градуса ширина на север или на юг, дължината на дните почти не се изменя, смяна на годишни сезони също няма. Когато ние достигаме ширина 23°26′ (която е равна на ъгъла на наклона на еклиптиката към екватора), ние попадаме в северния тропик. Тук на 22 юни Слънцето преминава през зенита, а в останалите дни е по-ниско от него и колкото повече се доближаваме до месец декември, толкова е по-ниско. Продължителността на деня вече се променя, като през юни е максимална, а през декември е най-малка. Променят се и годишните времена и въпреки, че зимата не е студена, височината на Слънцето даже през декември е достатъчна, за да затопли земята.

Колкото по на север отиваме, толкова Слънцето е по-ниско над хоризонта, особено през зимата продължителността на деня много се променя от зимата към лятото и все повече се отличават климатичните характеристики на лятото и тези на зимата. На ширина 66°34′ се наблюдава интересно явление – на 22 юни Слънцето въобще не залязва зад хоризонта (полярен ден), а на 22 декември въобще не изгрява (полярна нощ). Посоката по на север от тази ширина, наричаме северен полярен кръг, където полярния ден през лятото и полярната нощ през зимата стават все по-дълги, а височината на Слънцето над хоризонта все по-ниска даже и през лятото. Тези полярни области имат дълга сурова зима и прохладно лято. В районите на северния полярен кръг не винаги може да се построят астрологичните домове, защото някои участъци от еклиптиката тук никога не изгряват, а в определен момент Асцендентът се намира в една точка с МС.

Основните небесни тела, които астролозите използват в своите анализи и изследвания са 10 – Слънце и Луна (светила), Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.  Лунните възли имат математически смисъл и представляват фиктивни точки на пресичане на орбитата на Луната с равнината на еклиптиката (равнината на земната орбита). Тяхното естествено движение по Зодиака е в посока противоположна на тази на планетите и биват възходящ (северен) и низходящ (южен). Ако в близост до тях има новолуние или пълнолуние, ставаме свидетели съответно на слънчево или лунно затъмнение. Лунните възли показват насоката на развитие на човек – от Южния (натрупания опит) към Северния, който представлява целта на нашето духовно развитие.

Астролозите от древността са използвали планетите от т.нар. септенер, които са 7 – Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.  Уран, Нептун и Плутон се наричат висши. Индийските астролози и до сега използват планетите от септенера и не включват в своите анализи Уран, Нептун и Плутон.

Септенерът описва основните седем енергийни проявления. Висшите планети се считат за по-висша октава на планетите от септенера – те оказват влияние на историческите събития, които се случват на Земята и са наричани още  колективни планети.

Човек, обществото и природата образуват едно цяло в света, в който получаваме познание чрез съпоставяне. Съществуват две основни традиции със символична структура, които през вековете изучават особеностите на психологията и физиологията на човек – неговия характер и съдба.  Характерът на всеки един човек може да се „опознае“ чрез природните категории – стихии (огън, въздух, вода и земя в западната традиция; огън, вода, земя, метал, дърво – в източната традиция), знаците на Зодиака (символично се отъждествяват предимно с различни животни) или други символични категории – планети, аспекти.

Планетите в астрологията заедно със знаците от Зодиака представляват едни от най-важните фактори. Те са актьорите в хороскопа и източник на космическа енергия и имат хармонично или дисхармонично влияние в зависимост от тяхната връзка. Всяка планета има отличителни особености. При синтезирането на енергийния обмен на всички планети в хороскопа ние получаваме в резултат уникалния портрет на човек.

За основа и отправна точка на астрологичния символизъм за познание на човека, се взема предвид  датата, часът и мястото на раждане и получената в  съответствие определена планетарна структура, модел или образ.

 

Четирите принципа на астрална енергия

Много древни култури са считали, че в основата на всичко съществуващо, лежат четири основни принципа: „топло“, „студено“, „сухо“ и „влажно“, както ги е нарекъл Аристотел. Теорията на тези четири принципа намира своето приложение и в тази за определяне на темперамента, която е развил  също и Емпидокъл. Хипократ също е установил, че в своята същност, тялото съдържа в себе си четирите състояния, а тяхното съчетаване определя здравословното състояние и функции като цяло и неговите психически качества.

Тези принципи имат следните характеристики:
Топло – свързан с активност
Студено – активност, споделена с  пасивност
Сухо – пасивност, споделена с активност
Влажно – пасивност

Както във физическия, така и в емоционалния свят тези проявления не се срещат в чист вид.

Принципът  „топло“  в света на материята е резултатът от някаква динамика, подвижност. Той има функцията да разширява.

Този на „студено“ в света на материята притежава свойството да свива, стяга, концентрира.

Принципът „сухо“ е свързан с напрежение, скованост, упоритост.

„Влажно“ е свързан с еластичност, гъвкавост, разтворимост.

В природата принципът на топлината намира своето изражение в цялото биологично разнообразие в тропическите и субтропични зони на нашата планета. И наобратно, всички явления, които произтичат от влиянието на студа, в своята пълнота се срещат в необитаемите зони на Арктика и Антарктида.

Пустините са израз на сухотата, а Световния океан на този на влажността.

В здравият организъм при нормални условия функционират всички тези четири приципа на астрална енергия. Силата на всеки отделен принцип постоянно се колебае и променя в зависимост от условията и обстоятелствата спрямо конкретния момент. Въпреки че тя винаги се стреми да остане в определени биологични граници, при отклонението в една или друга посока, се нарушават жизненоважни процеси в организма, режимът на организма.

Въз основа на четирите основни принципа се формира темпераментът на всеки един човек. Какъв ще бъде в своята същност, зависи от степента на проявление на тези принципи. Ако един от принципите значително преобладава над другите, се нарушава равновесието, което може да доведе до разбалансиране на организма и психиката на човек.

Тези четири елемента оказват силно влияние и на човешкото телосложение.

„Топло“ придава пълнота и изразена мускулатура, кожата има здрав цвят. При съприкосновение се усеща топлина.

„Сухо“ се проявява чрез по-остри и изразени форми, мускулите са по-обтегнати,  кожата е мургава и е груба и плътна при допир.

„Студено“ придава мършавост, матова кожа или такава с цвят на слонова кост. При докосване се усеща хладина.

„Влажно“ придава закръглени форми, слаба мускулатура, кожата е бледа и влажна при докосване.

 

Нека да се спрем по-подробно на всеки един от принципите:

„Топло“ – проявява се чрез силна, страстна воля и активни чувства. Акумулирането на топлина води до активност чрез действия т.е. до движение. При преобладаващ принцип „топло“, човек става по-активен, инициативен, даже агресивен, действа инстинктивно, а не се ръководи от разума. „Топло“ дава стремеж към действие, към активно въздействие на другите чрез собственото „Аз“, провокира порив, вдъхновение, смелост, решителност и предприемчивост. Също така – любов към ближния, благородство и великодушие, където чувствата са на преден план пред разума.

„Студено“. Способността да се натрупва, концентрира и отразява. Той повишава съпротивата, упоритостта, дава инертност, забавя всички процеси. Студът понякога се проявява чрез чувството на страх, който става причина за самота, песимизъм, в крайни случаи – до неразбиране на света. Той придава сдържаност, афинитет към съзерцание, склонност към по-уединен начин на живот. Също така – сдържаност на чувствата, пасивност в действията, издръжливост, упоритост и инат, поставяне на разума пред чувствата. „Студено“ също се свързва с ясната мисъл и предпазливостта.

„Сухо“ – това е волята, издръжливостта, настойчивостта, общителността. Този принцип дава рязък, срог,  постоянно напрегнат характер, склонен към преувеличаване, което може да доведе до пренапрежение и отслабване на организма, а също така присъщи са  му безсърдечността, решителността, суровостта, дребнавостта и точността, стремежа към власт над другите.

„Влажно“ – поражда чувствителност и чувственост. Сам по себе си е този принцип не придава форма, няма изразени граници. Благодарение на такива черти от характера, като възприемчивост, впечатлителност и пластичност, влажността способства за създаването на разнообразни форми. Нейното собствено „Аз“ лесно може да се слее с друго „Аз“, без с това да изгуби своята вътрешна индивидуалност. Влажността придава мекота на характера, т.е отслабва напрежението, намалява болката, успокоява душата. Тя представлява връзките, контактите и общуването. Влажността придава на човек умерен и сдържан характер, не много пасивен, мек, покорен, нежен, чувствителен, мечтателен, слаб, неуравновесен. Тя е източник на богата фантазия, развито въображение и дава умение за приспособимост, доброжелателност и благосклонност. 

Тези четири принципа на астрална енергия влияят също така и на психическото състояние на човека, на неговия душевен мир. Тази сфера е от особено значение за астролозите и астропсихолозите, защото психиката на човека определя неговото поведение. Неслучайно казват „Посееш ли характер,  ще пожънеш съдба“.

„Топло“ и „студено“ са активни, мъжки принципи. „Сухо“ и „влажно“ – женски, пасивни. „Топло“ и „сухо“ участват в творчеството, движението, съзидателността, а „студено“ и „влажно“ в стремежа да се запази статуквото.

„Топло“ се счита за по-активен принцип отколкото „студено“, а „влажно“ за по-пасивен в сравнение със „сухо“.

Споменатите четири принципа обединени по двойки образуват четири елемента, в зависимост от тяхната стихия, които древните астролози наричат още пра елементи.

Стихията на огъня и въздуха се счита за активна, а тази на земята и водата за пасивна.

Всеки  елемент съдържа в себе си три знака на Зодиака, тези знаци по елемент от тази стихия се наричат тригонални.

  • Към стихията на огъня принадлежат – Овен, Лъв, Стрелец
  • Към стихията на земята – Телец, Дева, Козирог
  • Към стихията на въздуха – Близнаци, Везни, Водолей
  • Към стихията на водата – Рак, Скорпион, Риби

Огнен тригон – включва в себе си принципите на „топло“ и „сухо“ и зодиакалните знаци Овен, Лъв и Стрелец. Наричан също така творчески тригон.
При елементът огън основна движеща сила е честолюбието. Той дава усърдност, нетърпение, безгрижие, самоувереност, стремителност, безцеремонност, смелост, храброст, войнственост, агресивност. В тялото на човек отговаря за температурния режим и стимулира обмяната на веществата.
Хората, в чийто хороскоп в огнен знак са Асцендентът, Слънцето или Луната, ще имат холеричен темперамент. Такъв тип поведение ще е налице и при наличието на стелиум (група от няколко планети на едно място). Те никога няма да останат незабелязани,  получават признанието на обкръжаващата среда, особено когато им е духовно близка и споделят общи идеи. Също така притежават творчески дух, непоколебима воля,  неизчерпаема „марсова енергия“ и пробивна сила. Елементът на огъня дава организаторски талант, действеност и предприемчивост. Представителите на огнените знаци са родени лидери. Стараят се да завоюват личната си свобода, независимост и самостоятелност още в най-ранната си възраст. Налице е обаче един парадокс – не обичат да се подчиняват, но пък имат добра приспособимост към различни обстоятелства. В тях са силно изразени такива качества на характера като упоритост, настойчивост, самоутвърждаване, своенравие, неотстъпчивост. Те могат да бъдат изпълнители на главни роли, но статисти никога.

earthsignsЗемен тригон – той обединява принципите на „студено“ и „сухо“ и включва зодиакалните знаци: Телец, Дева и Козирог. Нарича се още материалистичен тригон. Земята създава форма, закони, дава конкретност, устойчивост, стабилност. Също така структурира, анализира, класифицира, създава основи. Присъщи са й също такива качества като инерция, увереност, практичност, надеждност, търпение, строгост. В организма Земя се проявява чрез забавяне обмяната на веществата.
Хората, в чийто хороскоп,  Асцендентът, Слънцето и Луната или стелиум са в земни знаци ще притежават меланхоличен темперамент. Те са с практичен ум и са предпазливи. Целите в живота им винаги са реални и достижими, а пътят към тях е очертан още в младите им години. Постигат успех благодарение на такива прекрасни черти от характера като упоритост, настойчивост, издръжливост, целеустременост, непоколебимост. При тях няма такива ярки и цветни фантазии и въображение, както е при знаците от водния тригон, отсъстват утопични идеи, както е при огнените знаци, но знаците от земния тригон упорито следват своята цел и винаги я достигат.
Представителите на тази стихия се стремят към господство на материята. Създаването на материални ценности им носи истинско удовлетворение, а резултатите от техния труд им радват душата. Всички цели, които те си поставят, преди всичко е необходимо да им носят някаква полза и материална изгода.  Тези, които  са  с преобладаваща стихия Земя в наталните си карти, са твърдо стъпили на земята, предпочитат устойчивостта, умереността, последователността. Харесват живот с не много промени, свързан с дома, собствеността и родината. Ограничена е тяхната адаптивност към някой или нещо, с изключение на знака Дева. Те избират професия, която е свързана с материални ценности, пари.

airsignsВъздушен тригон – той обединява принципите на „топло“ и „влажно“ и включва зодиакалните знаци: Близнаци, Везни и Водолей и се нарича  тригон на идеите и интелектуалността.
Въздухът – това са контактите и взаимоотношенията, информацията, интуицията. Притежава такива качества, като подвижност, действеност, непостоянство, гъвкавост, ловкост, възприемчивост, любознателност. Въздухът е независим и свободен.
Хората, които имат Асцендент, Слънце, Луна или стелиум във въздушни знаци, ще притежават сангвинистичен темперамент. Те бързо вземат решения и действат, лесно възприемат каквато и да е информация и след това я предават на останалите. Те мигновено се адаптират към всякакви промени и изменения в живота. Еднообразието ги уморява.
Като техни недостатъци могат да се отбележат недостатъчната дълбочина на мисълта, чувствата могат да бъдат ненадеждни и да не е възможно да се разчита на тях. Те също така са повърхности, нервни, нерешителни, техните цели и планове постоянно се променят.
Нито един тригон не притежава обаче такива способности за дипломация както го може въздушния тригон. Той е виртуоз в умението да установява многобройни и разнообразни контакти. На хората от този тригон не им е присъщ заседналия начин на живот, деловата рутина.
Най-голям успех могат да се постигнат в областите на науката, техниката, в света на изкуството, особено в литературата. А журналистиката просто е тяхната стихия. Добри помощници в професията на такъв човек са постоянния стремеж към нови и нови впечатления, нов опит, непрекъснат обмен на мисли, идеи и мнения с обкръжаващите ги.
Хората от тази стихия не се вписват в общоприетите рамки, те не обичат задълженията, избягват излишната драматизация в отношенията.

watersignsВоден тригон – обединява принципите на „студено“ и „влажно“ и включва в себе си зодиакалните знаци: Рак, Скорпион и Риби. Нарича се още тригон на чувствата и усещанията.
Водата – това са емоциите, вътрешния свят. Тя е пластична, променлива, потайна. Дава такива качества като неопределеност, мечтателност, образно мислене. В организма е свързана със забавянето на обмяната на веществата, с работата на жлезите с вътрешна секреция.
Хората, в чийто хороскоп, Асцендентът, Слънце, Луна или стелиум са в знаци от водния тригон, ще  имат флегматичен темперамент. Те притежават голяма чувствителност, възприемчивост и впечатлителност, насочени са предимно към вътрешния си свят, отколкото към външния.  Склонни са към съзерцание, променливи настроения. Проявата във външен план на техните чувства не е така ярко изразена, както е при представителите на огнения и въздушния тригон, но вътрешните чувства ги преживяват с по-голяма дълбочина и интензивност.
Деловитостта, практичността, обективността не са от силните им страни, те имат богато въображение, притежават голяма вътрешна и външна сила, особено Скорпионите.
Постигат най-голям успех благодарение на богатия си вътрешен свят, изтънченост на възприятията, способност към емпатия, в професии свързани с изкуство, особено като артисти или музиканти.  Представителите на знаците от водния тригон могат да бъдат прекрасни служители в сферите, които са свързани с обслужване и  обществено хранене. Скорпионите могат да се реализират като  детективи, заради добрата интуиция.
Плановете и настроенията  могат да се променят в зависимост от външните обстоятелства, а също така и от вътрешното състояние на душата.
Те са много сензитивни, любезни, вежливи, учтиви, много симпатични и харизматични. Не са агресивни, с изключения на Скорпионите. От този тригон Скорпионът притежава много силен дух, не се поддава на нежелателно влияние отвън и оказва силна сътротива на всичко, с което душата му не му е съгласна.
Чувствата на всеки един от трите знака от този тригон са силни и по правило са водещи пред разума.

 

Качества на знаците

Ние имаме четири стихии, всяка от които отговаря за три знака от Зодиака. Очевидно е, че огнените знаци Овен и Стрелец не се проявяват по един и същи начин. Какво ги отличава ?
Стихиите, както и всеки реален обект в природата са диалектични (теза – антитеза – синтез). Всяка стихия е представена от три знака, които помежду си се различават по притежаваните от тях качества.  Всяко качество обединява  четири знака, затова и качествата още се наричат „кръстове“. Те са три:

Кардинален – обединява знаците  Овен, Рак, Везни, Козирог. Те имат следните общи черти – действие, активност, упоритост, стремеж към активно въздействие на обкръжаващата среда, стремеж към промени, целеустременост, предприемчивост, егоизъм, неудовлетвореност, възбудимост, раздразнителност. Уязвимите използват нападението като средство за защита.

Фиксиран – Телец, Лъв, Скорпион, Водолей, които имат следните общи черти като самоувереност, стабилност, решителност, смелост, чувство за собствено достойнство, устойчивост, постоянство, непоколебимост, съпротивление, отпор, търпение, голяма работоспособност, надеждност, вярност, непреклонност, воля, консерватизъм, упорство, гордост, противоречивост, инертност, своеволие, авторитарност, не обичат промените, властност, деспотизъм.

Подвижен (мутабелен) – обединява знаците Близнаци, Дева, Стрелец и Риби. Тези знаци се наричат подвижни и са им присъщи следните качества: изменчивост, конформизъм, гъвкавост, дипломатичност, пластичност, приспособимост, стремеж към промени, разнообразие, общителност, словоохотливост, безпринципност, бегръбначие, самовлюбеност.

 

Домове

Астрологическата карта се разделя на няколко сектора, които се наричат домове или казано по-точно – мунданни домове. Те са земното отражение на небесните домове или знаците на Зодиака. Всичко, което съществува в света, осезаемо или не, минало, настоящо или бъдещо, реално или въображаемо, се включва в един от тези домове.

Благодарение на завъртането на Земята около собствената си ос във времеви период – 24 часа,  всеки градус на Зодиака на източния хоризонт, се сменя с друг през определен период от време.  Следователно на всеки два часа изгрява нов знак.

Знак на асцендента наричаме този, който изгрява на източния хоризонт в момента на раждането. Определянето на домовете  има индивидуален характер, а всеки хороскоп се състои от 12  части – представляващи един вид неговото „скеле“.

Ние вече знаем как да определим положението на планетата на небето по нейната небесна дължина. Това положение е едно и също, независимо от коя точка на земното кълбо се разглежда. Ако жителят на Хавайските острови вижда в ефемеридите, че Луната е в 4 -ия градус на Риби, то за този, който живее в Лондон тя ще  се намира в същия градус и знак. Разликата е в това, че ще става въпрос за  различни точки в небето. Да кажем например, че в Лондон 4- ия градус на Риби може да бъде високо в небето, а на Хавайските острови – дори и под хоризонта.

Управители. Сила и слабост на планетите.

При разглеждане способността на планетите за действие понятието същност излиза на преден план.

Планетата може да придобива или губи своята сила във връзка със своето положение в картата. Това се нарича акцидентално достойнство на планетата. В астрологията съществува и противоположното понятие  акцидентална слабост. Когато говорим за сила на планетата, от особено значение  при нейното разглеждане  са есенциалните й достойнства.

Най-силно есенциално достойнство планетите притежават, когато попадат в знака, който управляват (например Марс в Овен, Венера в Телец). Традиционно това може да се оприличи   на  положението все едно, че човек е в собствения си дом. Също така всяка планета има място на екзалтация (например Слънце екзалтира в Овен, а Луна в Телец). Това е друго също много силно достойнство, въпреки че по сила отстъпва на положението в собствен знак. Планетата в знак на своята екзалтация е като почетен гост в чужд дом – с нея се държат много любезно, но правата й са ограничени (например не може да рови в шкафовете).  Обаче като към наш почетен гост ние се отнасяме с нея с необходимото уважение.

Съществува и деление вътре във всеки знак. В частност термите разделят знака на пет неравни части. Фасовете  разделят знака на три равни части, по десет градуса всяка. Всяка терма и фас има своя планета управител. Ако планетата попада в собствена терма или фас тя получава  определена сила. Образно казано тя е като помощник на шефа, разполага с някакви правомощия, но по принцип и като цяло е в ролята на подчинен.

Планетата може да придобие есенциално достойнство по пет начина – собствен знак, екзалтация, триплицитет, терма, фас. Планетите без достойнства се наричат перегрин и ако няма компенсиращи сериозни акцидентални достойнства, практически са неспособни да действат.

 

Аспекти

Аспектът представлява образно казано енергиен взаимообмен между планетите.  В превод от латински „aspectus“ е със значение „гледам“ или „виждам“ т.е. по какъв начин те се „виждат“ взаимно. Две планети могат да се намират една спрямо друга под различен ъгъл, а той е в зависимост от тяхната еклиптична дължина.  Силата и проявлението  му зависи от есенциалната природа на планетите,  които са във взаимодействие, от техния космически статус, местоположение, от други допълнителни конфигурации с други планети и елементи от хороскопа. Допустимата разлика до и около точен аспект изразена в градуси се нарича орбис.   Основните аспекти (мажорни), които се използват са  : съвпад (0°), секстил (60°), квадратура(90°), тригон (120°), опозиция (180°)

 

Превод: star in the night sky

Източници:

Джон Фроули – „Подлинная астрология“
С.Вронский – „Классическая астрология“
Шестопалов – „Предсказательная астрология“
„12 домов гороскопа“, Маркина Н.Ю.
„Астрологический психоанализ и психотерапия“, Валерий Федоров
„Cycles of becoming“, Alexander Ruperti

Реклами

The URI to TrackBack this entry is: https://starinthenightsky.wordpress.com/2011/07/13/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%89%d0%b8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s