Заблудите в синастрията

синастрия

1. Синастрия се прави само за вече установени отношения и партньорства.
Грешно. Синастрия можем да си направим с абсолютно всеки човек, който по някакъв начин не ни оставя безразлични, дори и с такъв, с който току що сме се запознали и е влязъл в нашето полезрение. Или сме приятели, работим заедно, съквартиранти, съдружници, шеф-подчинен… т.е. когато стане дума за взаимоотношения от всякакъв тип. Тогава когато искаме да си изясним защо към даден момент се чувстваме по един или друг начин при взаимодействие с някого. Също и ако търсим отговор на въпросите какво значение, роля има за нас конкретен човек и обратното, ние за него ? Синастрия може да се направи и при сформирането на екип, защото изборът на точните хора, които си пасват и се допълват в процеса на някаква работа, спомага за нейната по-голяма ефективност при извършването на определени задачи.

2. Съпоставянето между две рождени карти е достатъчно
Грешно. Съпоставянето или синастрията като метод, няма реална стойност и не дава отговори, ако се прави без да се анализира на какъв етап от житейския си опит и с каква нагласа, моментна настройка имат, „влизат“ и се срещат участниците в нея. Поради каква причина се срещат. Какъв смисъл може да имат за тях тези отношения. От какво естество са и какво послание им носят. С всички хора можем да си направим синастрия, а дори и да имаме перфектна такава, но да не се засечем по някакъв общ път или пък да се разминем. Просто защото, за да се реализират дадени взаимоотношения в някаква насока, са необходими подходящите за това време и условия.

3. Слънце в Стрелец се разбира със Слънце в Лъв …
Грешно и несериозно. Всеки човек е една малка Вселена. Нито една част от рождената карта сама по себе си не предполага разбирателство, привличане или обратното и без да е изпълнено условието от т.2

4. Посредством синастрията може да се разбере нещо за развитието на някакви отношения
Грешно. Синастрията представлява сравнителен анализ на две рождени карти. Синастричният анализ е в голямата си част и психологически. Посредством синастрията може само да се разбере как двама човека си взаимодействат на база техният психологически профил и начин за взаимодействие със средата, как се напасват и какво е възможно да произтече за всеки поотделно от това тяхно взаимодействие. Те обаче се срещат в момент различен от рождените им дати. Именно този момент е отправната точка, която може да даде насоки за евентуалното в някакъв вид съвместно бъдеще. Не синастрията сама по себе си. Замисълът и развитието, естеството на дадени отношения в конкретика зависи от времевия контекст, в който те се случват и са актуални, от тяхната индивидуална „спойка“, което е предмет на допълнителни анализи. И пак стигаме до заблуда от т.2, без тези допълнителни анализи синастрията не е достатъчна като анализ на някакви взаимоотношения.

 

Автор: star in the night sky
Реклами

Геодезична астрология

Геодезичната астрология е още един от дяловете на „пространствената астрология“. Астрология, в която пространството е основния параметър. Този дял не е сложен и въз основа на него могат да се изведат интересни и много практични закономерности.

Геодезичната астрология се занимава с взаимодействието между земята и човека. Самото наименование „геодезичен“  показва, че има връзка със земята, което означава че в геодезичната астрология домовете са свързани с повърхността на земята и за дадено местоположение са фиксирани и не зависят както е обичайно от дати и време на раждане, а само от пространството, заради което геодезичната астрология е известна и като земна астрология. Това означава, че всяко място, град на планетата Земя има своите фиксирани домове.

Тази система се основава на следното:
Геодезичната карта на Земята както и Зодиакалния кръг е разделена вертикално на 12 еднакви части, при които всеки сегмент (знак) има по 30 градуса. Като основен меридиан в геодезичната астрология е определен Гринуичкия меридиан, който се свързва с 0 градуса в Овен. Всеки следващ сегмент от по 30 градуса представлява следващия знак, който се намира източно от Гринуич.
Географската дължина на местоположението (измерено спрямо Гринуич) се взема като абсолютна зодиакална ширина за МС, въз основа на която дефинираме всички останали точки.

Всяко място на Земята има уникален МС и Асцендент и поради това всяко местоположение има и уникален културен дух, чрез който са изразени неговите основни потребности.

Например  геодезичния еквивалент за Ню Йорк – 40N45, 74W0 е:
360°-74° = 286° = 16° в Козирог

Тази система, която използва Гринуичкия меридиан като отправна точка е известна като система на Сефариал, по името на известният астролог.

Наред със системата на Сефариал, която е най-известна и при нея Гринуич е нулев меридиан, съществуват и още няколко системи в геодезичната астрология, а една от тях е системата на Джондро, където за нулев меридиан се взема меридианът, който преминава през Гиза – Хеопсовата пирамида. Тази система има своята полезност, но системата свързана с Гринуичкият меридиан е по-полезна в практичен смисъл.

Това, което получаваме построявайки геодезична карта, са домовете за всяко местоположение (град, село, точка на планетата). Тази система се нарича система на геодезичните домове. Досега сме имали възможността да се запознаем с домовата система на Плацидус, Порфирий, Региомонтанус…, а в тази домова система, домовете зависят от мястото на което се намираме, което означава, че всички хора намиращи се на една и съща географска ширина и дължина, имат еднакви върхове на домовете (вписват се в архетипа на това място изразен чрез върховете на домовете).

За да получим геодезичен хороскоп, е необходимо в така получените домове да прибавим и наложим позициите на индивидуалните планети в знаци, които конкретен човек или държава тема на нашия анализ, има в рождената си карта. Такъв хороскоп можем да направим за всеки на мястото, на което пребивава, за да видим как се вписва в колективното съзнание на този район и в каква степен ще е в състояние да изпълни изискванията на мястото, което то само по себе си носи.

Геодезичната карта се интерпретира както и всяка друга мунданна карта.

МС на дадена територия както и при всяка мунданна карта дава указание основно за властта в тази държава и нейният общ имидж и начина, по който по-голяма част от хората я разпознават.
Асцендентът представлява и описва темперамента, характеристиките, народопсихологията на хората, които пребивават на тази територия, техните потребности.
ИЦ описва нещата, които са свързани с недрата на земята, както и самата територия.
Десцендентът на геодезичната карта говори за чуждестранните държави, за явните неприятели, както и за всички останали фактори, които седми дом разглежда в мунданната карта.

Геодезичните карти обикновено се използват в мунданната астрология преди всичко за потвърждение на мястото на природни катастрофи (земетресения, урагани, пожари, наводнения), както и за важни събития каквито например са войните.

Геодезичният хороскоп представлява комуникацията на човек с интелигентността на пространството, а тази комуникация е много важна защото всяка територия с времето придава различен облик, променя всичко което се намира на нея. Например в САЩ живеят хора от всички краища на света, но те са приели характеристиките, които им налага не някой друг, а самото място, енергията на това пространство.
Пребивавайки на дадена територия неизбежно се адаптираме и приемаме свойствените неща, присъщи на хората които живеят там, а те на първо място са обусловени от географията на това пространство, която е уникална за всяко място. Дори и само постоянно да използваме език, който е  роден за дадено място, то вече възприемаме нещо характерно за него и ставаме част от него, приобщаваме се към хората от тази територия.

Автор:  неизвестен, интернет
Превод: star in the night sky

Посланието на ретроградните планети

В живота понякога попадаме на ситуации, хора и събития, с които се засичаме отново. В астрологията фактор в тази насока са транзитните ретроградни планети, в зависимост от тяхната символика плюс ролята им в конкретната карта и „сцената“, в която се разиграва действието.

Отличителна черта на периодите на ретроградност като цяло, ако има и други подкрепящи фактори в тази насока, е че съдействат за развитието, разрешаването, изкристализирането и осъществяването на нещо. Те представляват и своеобразен фокус към определен момент, който не е задължително да е свързан с нещо, което вече е познато.  По принцип обаче периодът на ретроградност съдейства за довършване, доизглаждане, регулиране, корекция и доизясняване, преразглежда се нещо, което вече е било започнато. Можем да го наречем накратко „ревизия“ по определени въпроси.  Ключов момент за активността по време на ретроградия, е че тя подлежи във времето на преразглеждане и промени поради една или друга причина. И ако се прави нещо напълно ново без предистория през такива периоди, ще съществува възможността въпросното да придобие допълнителен „вид“ или да ни се струва след време, че би могло да бъде направено другояче и по по-добър начин т.е. да присъства опцията „има още какво да се желае“. Също  е възможно да изникнат последствие фактори, които променят началните условия, при които  е реализирана някаква дейност, която е започнала при ретрограден ход на планета.

При ретроградният ход на вътрешните планети – Венера и Меркурий има голяма вероятност от по-задълбочено вникване по техните теми. Основното за тях е  пренареждане, пренастройка и преосмисляне на темите и по въпросите касаещи тези принципи. За Меркурий – комуникация от всякакъв тип, начин на мислене,  средства и начини за придвижване, обмен и пренос на информация. За Венера – приоритети, желания, материални и нематериални ресурси, взаимоотношения, връзки.  Каква е актуалната ни призма, от която сме водени и през която правим преценки. Какво е това, което ни кара де се чувстваме ценни, красиви, желани, привлекателни и към какъв тип връзка с другите сме ориентирани за някакъв момент .

Присъщо на ретроградните периоди на планетите като цяло е носталгичната нотка и обръщането на взор към нещо от миналото и отзвук от обстоятелствата и средата по такива теми. Условията и обстоятелствата не предполагат започването на нещо ново начисто, нова посока, а акцентът е на ревизията, ретроспекцията и рекапитулацията. Ретроградната планета в някои от случаите и според нейната характеристика е своеобразен ориентир, че ще „караш“ по-добре познат „път“ и „условия“ по определени въпроси. Или един вид може да ти напомня, че имаш още някаква „работа“ по тях. Тя се свързва с вече съществуващото, започнатото, присъстващото.

Периодът, в който излизат на дневен ред дежавю ситуации или има акцент на някакви тенденции или възниква необходимост от преосмисляне и ревизия на нещо започнато преди време или пък нещо от миналото напомня за себе си,  е този, в който планетата се намира в зоната на ретроградната си сянка. Това е отбелязано от следните нейни две фази:

  • градус на стационарно-ретроградна фаза на планетата
  • градус на стационарно-директна фаза на планетата

Градусовият отрязък от едната до другата фаза се нарича ретроградна сянка.  Планетата излиза от ретроградна сянка след като транзитира повторно през градуса на стационарно-ретроградната си фаза или казано другояче оттам откъдето е тръгнала в ретрограден ход.   Ретро „настроенията“, които се създават през тези периоди са валидни до този момент.

Моментът, когато планетата е стационарно-ретроградна  “засява” семенцата по засегнатите теми на които ще обърнем повече внимание и могат да станат актуални плюс всичко в наталната карта, което се свързва и касае участъка на ретроградието. Чисто философския принцип е, че по време на ретроградия се дава  един вид възможност за анализиране на някаква ситуация в дълбочина и разглеждането й от всички страни, за да може по време на тръгването на планетата  в директен ход и преди тя да постави своеобразно ново начало по този начин, да може да започне и да го направи образно казано начисто. Стационарно-директната планета се свързва с някакво разрешение или изясняване свързано с акцентите, които е поставила планетата още преди да стане ретроградна т.е. още по времето, когато преминава през градуса на стационарно-директната си фаза. Времето подходящо за развръзка по конкретните засегнати теми става именно в и около този период, когато ретроградната планета мине повторно през стационарно-директния си градус. Целта, посоката носят “етикета” на участъка на стационарно-директния градус,  а при стационарно-ретроградния започва подготовката – той е пътя и начина, който дава заявката за това кои сфери ще подлежат на преразглеждане, шлифоване, интерес и ще са на фокус през този период, за да се стигне до тях.

Понеже ретроградията са свързани най-вече с избистряне на нещо вече започнато, то тогава е най-ефективния период да изкристализират неща, които дотогава не са били забелязвани или не са били явно афиширани.  Да се обърне  внимание на нещо.  Време, през което може да се поставят картите на масата и да се прецени дали нещо си заслужава и е ефективно, работещо добре или не, за да продължи примерно на нов етап, но върху здрави основи.  Ретроградията дават шанс това да се случи.

В заключение може да се каже че ретроградната планета е като златотърсач, който за да намери зрънце злато, трябва да пресее доста пясък. Ретроградията не трябва да се разбират като период, чиято основна задача  едва ли не  е нещо да не се получава като хората и за грешки, спънки, пречки,  хаос и неуредици. Наистина тогава е най-вероятно да възникнат ситуации, които създават именно подобно впечатление. Това обаче е само на първо четене. Може да имат да ни „кажат“ нещо друго и затова заострят и обръщат нашето внимание в определена посока. Те се случват с цел   оптимизация и за извличане на реалната, истинска стойност, същност, параметри на нещо посредством ревизия, изясняване, преосмисляне, рекапитулация, доизкусуряване, чрез поправка на досегашното.

 

Автор: star in the night sky

Космос и биоритми

Моделът на цикличност е присъщ в природата. Слънчевата система по подобие на жив организъм живее в съзвучие с космическите ритми, които са взаимосвързани.
В органичният живот на нашето тяло всеки орган има свой ритъм. Съвкупността от функционирането на всички обезпечава нормалната работа на всички органи и системи за оптимално приспособяване към условията на средата. Например ритъма на сърдечния мускул се намира в пряка зависимост от честотата на дишане. Ако се забави дишането, се забавят и ударите на сърцето. Дълго време се е смятало, че тези ритми не зависят от нашата воля. Така обаче не смятат хората, които работят с бионергетика. Йогите например знаят че при известна промяна на ритъма на дишане може да се акумулира голямо количество енергия, която се съхранява в нервните центрове и волевите импулси на човек могат да бъдат задействани, когато има такава необходимост. Има възможност да се регулират жизнените ритми.
Човек представлява част от Вселената и е тясно свързан с другите организми и същества, създавайки заедно с тях единна енергосистема. Ние сме деца на Земята. А животът на Земята зависи от Слънцето. Затова от всички космически излъчвания, които влияят на енергосистемата на Земята най-силни са цикличните лъчения на Слънцето. Слънчевата активност променя магнитното поле на Земята и това разбира се се отразява на човека.
Повишаването на слънчевата активност, магнитните бури имат своя цикъл.  Съществува полугодишен цикъл, по който се отчита, че най-голямо количество магнитни бури има през март-април, септември-октомври. Известно е, че основния Слънчев цикъл е 11 годишен, но има и петгодишен и т.н.
Научно е установено, че Слънчевата система влияе на умствените способности на човек предизвиквайки творчески подем. Магнитните бури рязко влошават състоянието на болните и хората с по-крехко здраве, хипертониците и тези със сърдечни проблеми.
Установено е, че ръста и теглото при раждане намаляват, колкото повече са слънчевите петна. Такава зависимост се проследява и по отношение на пътнотранспортните прозшествия и земетресенията.
От казаното дотук е ясно, че за да бъдем здрави това означава, че е необходимо да  впишем своя собствен биоритъм в циклите на Космоса.

Всеки човек в периода на своя живот е свързан и изпитва върху себе си три основни космически цикли:
– денонощен
– месечен
– годишен
Съответно те са свързани с трите основни елемента на хороскопа, които отразяват тези цикли:
– Асцендент
– Слънце
– Луна

Много важен е денонощния. Той е свързан с завъртането на Земята около собствената си ос за период едно денонощие и със смяната на деня и нощта. Този цикъл предполага моменти на спад и подем на физическата и психическа активност в този период.
Смяната на денонощната активност се намира в пряка зависимост от преобладаващата стихия в космограмата.

Денонощен биоритъм

В този цикъл също се отнася и космобиологичните периоди. Те биват седем (по броя на планетите от септенера). Всеки период е от около 3,5 часа.  Тези периоди са свързани с потребността в рамките на денонощието да се променя типа активност.

Месечната периодичност е свързана с Лунния цикъл и със смяната на нейните фази.
От гледна точка на биоритмите най-важни са двата периода от по 14,5 дни включващи периодът на растяща луна (от новолуние до пълнолуние) и този на намаляваща Луна (от пълнолуние до новолуние). При новолуние нашите биоритми практически са на нула. От втория лунен ден започва подем на биоритмите, който достига своя максимум при пълнолуние. При пълнолуние човек се намира в пика на физическата си активност, но на вътрешно ниво се наблюдава някаква емоционална затормозеност. След това следва спад на биоритмите.

С Луната се свързват биологическите приливи и отливи. Научно е доказано, че Луната спомага за производството на мелатонин и серотонин – вещества регулиращи психиката. Най-силно влияние върху психиката имат периодите на новолуние, пълнолуние и затъмнение. Пълнолунието повече оказва влияние на жените, а новолунието на мъжете. Но преди всичко това е свързано с това какъв тип енергия преобладава в човека – ин или ян.

Годишният цикъл е свързан със смяната на годишните сезони и движението на Земята около Слънцето – активността на човек се променя в зависимост от сезоните. В кратките зимни дни сме по-малко активни, но с настъпването на пролетта и пробуждането на природата и човек става по-активен.
От астрологична гледна точка за този цикъл инвидуално е важна отправна точка градуса на Слънцето, в момента в който то било по време на раждането. От него се отчита първи месец и т.н.

Спад на биоритмите в биологичната година се случва месец преди датата на раждане и от месеца, в който Слънцето е в опозиция с наталната си позиция. Например Слънцето при раждането се намира в 12-ия градус на знака Дева, което означава, че когато то бъде на 12-ия градус на Риби, ще започне спад в биологическата активност и също така и от 12-ия градус на знак Лъв.

 

Автор: Лариса Назарова „Медицинская астрология“
Превод: star in the night sky

Външен вид и астрология

Анализирането на външния вид посредством астрологични показатели на пръв поглед може да изглежда безмислено, защото доста често, човекът чиято натална карта се разглежда, стои в едно и също помещение с астролога. Ако не е такъв случаяq то по някакъв друг достъпен начин като например снимка или описание,  астрологът получава тази информация. Тогава защо е нужно това да се прави, когато е очевидно ? Две са причините. Първата касае това, което наричаме „учене чрез лична практика“, а другата е ректификацията. Откриването на спецификата на една карта и нейната връзка с външния вид, е най-добрия начин символиката на астрологичните фактори да се развие и разбере в реалния живот, защото външният вид заедно с темперамента, е може би най-конкретното нещо, което може най-добре да се обясни и докаже. Ректификацията е другата по-важна причина, защото анализирането на външният вид е най-достоверния начин да се подходи към нея. Древните астролози много усърдно и прецизно са подхождали към анализ на тази част от картата.

Съществуването на много детайлни и понякога необичайни и странни таблици, които до подробности са описвали физическите особености на всеки зодиакален градус, говори за степента на тяхната значимост, което за мнозина не е такова от гледна точка на астрологичния анализ. Правилата за  определяне на външния вид са многобройни, обаче всички се базират на асцендента, неговият управител, термата в която асцендентът попада и най-близките аспекти, които имат спрямо него планетите. Преди да се пристъпи към анализ на тези неща, първо трябва  добре да се прецени как темперамента се отразява на външния вид.

Темпераментът в този смисъл е някакъв вид условие за правилна преценка на външния вид. Той дава следните характеристики на външния вид. Холеричният и огнен темперамент символизира правилна, стройна, енергична, подвижна и по-изразена мускулатура. За меланхоличният – издълженост, не много изразена слаба мускулатура, бавно и тромаво движение. Най-съразмерната и красива структура е символизирана от въздуха и сангвинистичният темперамент. Оптимално съотношение между височина и килограми, красиви крайници и изобщо привлекателен външен вид. Флегматиците са бавни, слабо подвижни, с по-мека мускулатура, склонни са към задържане на течности и напълняване. Като се има предвид, че при голяма част от хората темпераментът е комбинация от няколко типа, то анализът на външния вид представлява и по-сложна задача.

Заедно с темперамента от най-голямо значение за определяне на физическите характеристики на човека е планетата, която аспектира с най-близък орбис (до три градуса) градуса на асцендента. Тази планета също трябва да се класифицира и разгледа и по отношение на знака и позицията си спрямо Слънцето. Ако има две планети, които най-точно аспектират асцендента, по-голям „акцент“ ще има тази, която е по-близо до точен аспект и това, а което е по-специфично е, че тя напълно „ще заглуши“ символиката на другата планета. Ако да кажем например към асцендента има тригон от Меркурий в орбис от 3 градуса и секстил от Венера в орбис от 2 градуса, то Венера ще е водещата в описанието на външния вид. Аспектите към оста на меридиана т.нар. мунданни аспекти, ще имат по-специално значение и са също толкова важни както и класическите аспекти.

Самият градус на асцендента се гледа спрямо съотношението между знака и термата, в която попада. Също така неподвижните звезди на асцендента имат идентично значение както и планетите и съобразно планетарната символика, с която се свързват и изразяват. Да кажем например, че Регул на асцендента се интерпретира като Марс и Юпитер там, защото естеството на неподвижната звезда е такова. Така че човекът, който има Регул в съвпад с градуса на източния хоризонт, ще бъде силен, атлетичен и подвижен. Ако асцендентът не получава нито един точен аспект, то тогава на първо място се гледа знакът, в който се намира асцендента, неговата терма и съответно и неговия управител се интерпретира във връзка със собствената си природа, определена от знака, в който се намира и позицията и отношението му спрямо Слънцето (източен, западен). Най-добрият начин за интерпретация на външния вид включва комбинацията от символиката на знака на асцендента и планетите, фиксираните звезди, които имат най-точен аспект спрямо асцендендента  и всичко това в контекста и спрямо темперамента на човек.

За външният вид от по-специално значение са също и планетите намиращи се в първи и десети дом в зависимост от тяхната символика. Тези от първи придават допълнителен нюанс, а от десети по-скоро съдържат в себе си усещането като присъствие, което конкретния човек създава в другите.  „Параметрите“ на външния вид изразени посредством астрологичните фактори, които другите виждат на прима виста, са също и знакът на асцендента, на Слънцето и този на Луната.

 

Превод и редакция: star in the night sky
Използвана статия от автор: Наташа Каралич