Ретроградна Венера

Какво има да ни „каже“  ретроградната Венера ?

Ретроградието на Венера, не е казано условно нито по-добър, нито по-лош период по отношение на това, което се свързва с нейната символика – взаимоотношения, връзки, другите хора, обкръжението,  средата, личните желания, вкусове и предпочитания, личните активи, способности, таланти, „кошничка“, придобивки – материални или нематериални. Начинът, по който се свързваме с другите и средата. По който  правим и даваме оценки за това кое ни харесва и кое не. Кое си струва и кое не или личната ни  оценъчна скала. Ретроградността е само етап в тяхното развитие – на реализация на техните процеси, през който тези теми в по-голяма степен може да излязат на дневен ред, да напомнят за себе си. През този период е възможно по-голямо раздвижване в тези сфери. Тогава въпросите свързани с Венера метафорично казано узряват. Човек взема и прави своите най-осъзнати и добре обмислени избори и решения. За това няма нищо по-нормално от това при някого да изкристализира решението да предложи брак именно в такъв период или пък друг да реши да направи първа стъпка към някакви взаимоотношения, а трети да постави съществуващи в една по-нова светлина.

Всеки ретрограден период на Венера разглежда изброените в началото на тази публикация теми през различна призма, филтър, олицетворение на които е зодиакалният участък, който обхваща нейната ретроградна сянка.  По време на ретрограден период на Венера, условията и обстоятелствата може да предложат  и да поставят човек пред възможност за някакъв избор. В зависимост от астрологичната обща и  индивидуална специфика.  Изборът може да варира от сватба до брадва. Така че без значение от естеството на избора, пред който човек може да е поставен през ретроградният период на Венера, се предполага че той вече е готов, узрял за това си решение, избор. Въпреки че не винаги ефектът и емоционалната окраска, който той носи със себе си, може да е от типа по мед и масло.

В този ред на мисли може да се каже, че както директната Венера по време на сключване на брак сама по себе си не е гаранция за безоблачен и щастлив семеен живот и партньорски отношения, добра инвестиция, покупка, така и ретроградната не е „бъг“, грешка в системата, както се опитват да я представят наложат от масовата и медийна астрология. С изявления от типа – не купувай нищо, не се жени ! В стил едва ли не покрий се вдън гори тилилейски, докато онази ретроградната гадина не се обърне директно. 😀 През ретроградните периоди на Венера, човек може да разбере реалната стойност на нещо.

 

Автор: star in the night sky
Реклами

Как личната харизма може да е географски обусловена

Съществуват различни предположения за това какъв е хороскопът на България. Според това кога се е „родила“.
Според тази система, която е тема на тази статия, системата на домовете е неизменна. Тя не е рождена карта на даден град, държава, а по-скоро представлява някаква териториална специфика, енергия на пространството. Предимствата на тази система, е че не е задължително да е известен точния час на раждане. За връзката на човек с определено местоположение са важни рождените  управители на основните геодезични оси.

Идеята на системата на геодезичните домове, е че всеки един човек индивидуално се вписва по различен начин на дадено местоположение и че всяка една планета, която попада в близост до хоризонта и меридиана или до четирите основни геодезични оси, по линията на асцендент – първи дом, десцендент – седми дом, медиум цели – десети дом и имум цели – четвърти дом, е възможно да е по-изразена и видима. Колкото по-тясна връзка има с тези оси, толкова повече човекът с такава планета, по-някакъв начин е възможно да се откроява и да изразява в най-пълна степен определени принципи от своята рождена карта. Неговата индивидуалност от гледната точка на неговото рождено място, може да е свързана по някакъв начин и да рефлектира и на обществените нагласи, процеси и съответно да е от обществено значение.

За София например геодезичният асцендент е на 9,1 градуса в Лъв, в декан на Сатурн, близнашка дуода, а медиум цели на 25,39 в Овен, декан на Венера и козирожка дуода. И според нея Лъв и Овен са принципите, чрез които всеки индивидуално според собственото Слънце т.е. лична индивидуалност, ще се впише в средата. Съответно в зависимост от индивидуалният подход, начин на действие, какво впечатление ще направи. Асцендентът се свързва с народопсихологията. Какви са характеристиките на определена среда. Лъв е топъл, горещ знак, който предполага и по-буен, горещ темперамент, горделивост, щедрост, афинитет към лукса и блясъка, демонстративност, типаж, който както се казва в народните песни – „Може силно да люби и мрази“. Този зодиакален знак се свързва с творческото начало, на него му харесва да е в душата на компанията и да получава аплодисменти за това което е. Като фиксиран знак предполага устойчивост, по-традиционни и консервативни възгледи, история, обичаи,  още повече че за София деканатът на геодезичния асцендент е на Сатурн. Овен пък е знак, който се свързва с динамика, състезателен и спортен дух, изразено честолюбие, да бъдеш първи, да отстояваш себе си, да си боец в най-общия смисъл на тази дума. Понеже са много географските локации, които имат определен геодезичен асцендент като зодиакален знак и знак, който се намира на върха на десети дом,  разликата между които е само в градусите, то деканатът  и дуодата могат конкретизират спецификата на конкретно местоположение.

Ще разгледам два примера на премиерът в оставка Бойко Борисов и на създателят и собственик на Фейсбук Марк Зукърбърг.

Две лични планети на Бойко Борисов – Марс и Венера в Лъв, се намират точно на върха на геодезичният асцендент за Банкя, където е неговото рождено място. Като едната има отношение и към геодезичния десети дом,  защото Марс управлява Овен, а другата към четвърти и към включен знак в десети геодезичен дом. Уран в Лъв пък се намира в близост до геодезичния асцендент и управлява седми геодезичен дом. Слънцето му в Близнаци е в аспект полуквадрат и с геодезичния асцендент и в секстил с медиум цели.

Понеже Марс като принцип има отношение към десети геодезичен дом, се предполага че принципът на Марс е възможно да е от първостепенно значение за метафорично казано енергийната матрица, в която се вписва имиджа, управлението на държавата, това което е най-видимо за спецификата на определена територия за някакъв период от време.

Как хронологично изглежда взаимовръзката между космограмата на Бойко Борисов и Марк Зукърбърг по системата на геодезичните еквиваленти за рождените им места ?

На 1 септември 2001, Бойко Борисов с указ на президента Стоянов, е назначен за Главен секретар на МВР. Транзитен Уран във Водолей аспектира рожденото му Слънце, което както вече беше споменато е в аспект с геодезичния асцендент и медиум цели.

През 2005 г., Бойко Борисов е избран за кмет на София. Тогавашният цикъл на Марс, който попада в зодиакалният знак Дева, прави аспект с Марс в Лъв на Б.Борисов, който се намира на геодезичния асцендент.

През 2009 г. е избран за първи път за министър-председател.  Опозицията Сатурн в Дева – Уран в Риби прави аспекта квадрат със Слънцето му в Близнаци.

На 20 февруари 2013 г.,  Б.Борисов прави изявление в НС, че правителството подава оставка.
Оставката е предшествана от цикъл на Марс в седми геодезичен дом в зодиакалния знак Водолей.  Водолей се управлява от Уран. Уран символизира революционни нагласи и настроения провокирани от „условията“ по отношение на Овен и Марс. Накъде „върви“, за какво се „бори“, имиджа и управлението на държавата, правителството – геодезичен медиум цели. Новолунието, което предшества оставката аспектира Марс и Венера на Бойко Борисов, съответно и куспидата на геодезичния асцендент. Малко след това стартира нов цикъл на Марс в зодиакалният знак Овен, който попада в десети геодезичен дом т.е. ново начало по темите свързани с тази тема. В случая по отношение на управлението на държавата.

Втората оставка на кабинета Борисов се случва при актуален цикъл на Марс, който стартира в зодиакалния знак Близнаци в единадесети геодезичен дом. Денят, в който подава оставка транзитното Слънце попада в контраантисията на Марс в Лъв на Б. Борисов, съответно и в тази на геодезичния асцендент. Аспектира и геодезичният медиум цели.

Марк Зукърбърг

Опозицията Меркурий в Овен – Плутон в Скорпион  на Марк Зукърбърг, основателят на една от най-популярните социални мрежи Фейсбук, попада точно на линията на хоризонта. Останалите опозиции, в които участват и други лични фактори от космограмата му, също се намират по тази геодезична ос. Планетният принцип, който има отношение към обществената видимост (зодиакален знак Козирог), Сатурн на Марс Зукърбърг пък попада в седми геодезичен дом. Опозицията е социално астрологично взаимодействие. Олицетворение на взаимодействие със средата, другите хора. Без Меркурий, който е в последният градус на Овен, при Марк Зукърбърг има фокус на взаимовръзка с обкръжението и средата посредством обмен и акумулиране на ресурси от всякакъв тип. В конкретния случай с информационна база данни. Меркурий в Овен и Плутон в Скорпион са важни в картата, защото попадат на ос. А къде ? В сферите, които имат отношение с обмен и събиране на информация свързана с взаимоотношения, с другите, с вероятно проучвателен характер –  опозицията включва зодиакалният знак Скорпион.
В периода, в който Марк Зукърбърг стартира проекта Фейсбук през февруари 2004 г., транзитният Марс аспектира именно опозицията Меркурий – Плутон в неговата карта, която попада на геодезичната линия асцендент – десцендент.  Това се случва в период, в който е актуално слънчево затъмнение в Стрелец, което аспектира геодезичния връх на десети дом и попада в седми геодезичен дом – взамодействието с другите. Уран от същата карта аспектира оста 1-7 дом. Всичко това с координати рожденото му място. Всъщност Марк Зукърбърг е студент в Харвард, когато създава Фейсбук, където геодезичните координати са други и опозицията Меркурий – Плутон не е на фокус. Това предполага, че рожденото геодезично местоположение е от първостепенно значение и обуславя географски личната харизма и връзка на даден човек с енергията на пространството.

От гореизброената съпоставка с космограмите, а не рождените карти на Бойко Борисов и Марк Зукърбърг, понеже нямаме точен час на раждане, можем да направим извода, че това което касае личните им решения и действия, е  свързано и рефлектира и на обществено ниво. От обществено значение е. Между картата на т.нар. геодезични еквиваленти, система на геодезичните домове и техните космограми има взаимовръзка.

 

Автор: star in the night sky

Сезонни карти

В тази публикация ще направя кратко представяне на т.нар. сезонни карти.  Как се правят, какво представляват и какво е тяхното приложение. Построява се астрологична карта за точния момент на настъпване на астрономическата пролет, лято, есен или зима, когато Слънцето навлиза, прави ингрес съответно в зодиакалните знаци – Овен, Рак, Везни и Козирог. И за местоположение със съответните географски координати от земното кълбо за този момент, за които ни интересува сезонна карта.

Ингресът в тези зодиакални знаци представлява важен момент от годишният слънчев цикъл. Моментите, в които се случват слънцестоенията и равноденствията,  представляват ключов момент от деклинацията на Слънцето и са особено важни в мунданната астрология, защото отбелязват стартирането и смяната на астрономичните сезони. По тяхно време Слънцето се намира на своята максимална деклинация т.е. на най-голямо ъглово отстояние над и под небесния екватор по време на лятното и зимно слънцестоене съответно на 23ºN45 и 23ºS45’  и на най-малко ъглово разстояние или на минимална деклинация –  0 градуса  по време на равноденствията.  Тези четири момента са „носещите колони“ на Зодиака.

Астрологично разглежданият годишен сезон метафорично казано тогава се ражда, закърмен с определен потенциал, който важи в рамките на неговия период. Още по темата може да прочетете оттук. Тези астрологични карти са олицетворение на астрологично ниво как един годишен сезон има и своето астрологично съответствие, аналог, от който можем да предположим какъв ще е общия „климат“ най-общо казано, не само метеорологичното време за разглежданото тримесечие.

Погледнато чисто философски, астрологичната нова година започва от деня на пролетното равноденствие. Тогава започва един нов природен годишен цикъл. Затова някои астролози придават на картата на пролетното равноденствие по-голямо значение като сезонна карта, която може да е определяща за  насоките на цялата астрономическа година.

Този метод, на сезонните карти се използва и е познат най-вече като средство за анализ на глобалните процеси от всякакъв тип в света, които са предмет на разглеждане от мунданната астрология. Понеже всеки един човек не живее на самотен остров и не е напълно изолиран от глобалните процеси, то този метод има своето място и когато става въпрос за лични астрологични прогнози.  Посредством тези астрологични карти може да се направят индивидуални тримесечни сезонни прогнози. Като целта им е да се извлече есенцията от взаимодействието на глобалното спрямо индивидуалното за конкретен сезон. Казано по народному – в какви условия и обстоятелства има вероятност да бъдем поставени за определен тримесечен период.

 

Автор: star in the night sky

Типовете хора според сезоните

Всеки от нас е роден през определен период от астрономическата година – пролет, лято, есен, зима. Всички ние на първо място сме олицетворение на характеристиките на годишният сезон, през който сме родени. Според този признак всяко време на годината предполага и дава определена „реколта“. Затова и в общ план хората могат да се категоризират като четири основни типа. Поради тази причина като основни качества и темперамент притежават някаква „сезонна“ специфика и могат да се впишат по-добре в дейности, области изискващи подобни характеристики, съответстващи на конкретния сезон.

Хората родени през пролетта, в периода на пролетното равноденствие, са пробивни, генератори, инициатори, такива които полагат основите за изграждането и установяването на нещо, новатори, с предприемчив и авантюристичен дух.

Летните хора родени през периода на лятното слънцестоене, са реализатори. Те мотивират и движат прогреса и осъществяването на нещо, тип лидери и ръководители.

Есенните, тези които са родени в рамките на периода на есенното равноденствие, метафорично казано са оценители и съдействат за обратна връзка,  тип комуникатори, свързващо звено, медиатори, изпълнители, регулатори, коректори, балансьори, контрольори и ревизори. Те са „филтъра“, посредством който нещо придобива етикет за качество и реална стойност.

Хората тип „зима“, чиято рождена дата попада в периода на зимното слънцестоене, добре управляват чужди ресурси. Те спомагат за поддръжката и оптимизацията на нещо. Движат се по вече утъпкани пътища. Всичко онова което предприемат, всяка тяхна инициатива е на база нещо вече съществуващо – чужди ресурси, идеи. Те са добри мениджъри, ментори и организатори. Умеят да управляват в името на своите цели потенциала на други хора.

 

 

Автор: star in the night sky

Геодезична астрология

Геодезичната астрология е още един от дяловете на „пространствената астрология“. Астрология, в която пространството е основния параметър. Този дял не е сложен и въз основа на него могат да се изведат интересни и много практични закономерности.

Геодезичната астрология се занимава с взаимодействието между земята и човека. Самото наименование „геодезичен“  показва, че има връзка със земята, което означава че в геодезичната астрология домовете са свързани с повърхността на земята и за дадено местоположение са фиксирани и не зависят както е обичайно от дати и време на раждане, а само от пространството, заради което геодезичната астрология е известна и като земна астрология. Това означава, че всяко място, град на планетата Земя има своите фиксирани домове.

Тази система се основава на следното:
Геодезичната карта на Земята както и Зодиакалния кръг е разделена вертикално на 12 еднакви части, при които всеки сегмент (знак) има по 30 градуса. Като основен меридиан в геодезичната астрология е определен Гринуичкия меридиан, който се свързва с 0 градуса в Овен. Всеки следващ сегмент от по 30 градуса представлява следващия знак, който се намира източно от Гринуич.
Географската дължина на местоположението (измерено спрямо Гринуич) се взема като абсолютна зодиакална ширина за МС, въз основа на която дефинираме всички останали точки.

Всяко място на Земята има уникален МС и Асцендент и поради това всяко местоположение има и уникален културен дух, чрез който са изразени неговите основни потребности.

Например  геодезичния еквивалент за Ню Йорк – 40N45, 74W0 е:
360°-74° = 286° = 16° в Козирог

Тази система, която използва Гринуичкия меридиан като отправна точка е известна като система на Сефариал, по името на известният астролог.

Наред със системата на Сефариал, която е най-известна и при нея Гринуич е нулев меридиан, съществуват и още няколко системи в геодезичната астрология, а една от тях е системата на Джондро, където за нулев меридиан се взема меридианът, който преминава през Гиза – Хеопсовата пирамида. Тази система има своята полезност, но системата свързана с Гринуичкият меридиан е по-полезна в практичен смисъл.

Това, което получаваме построявайки геодезична карта, са домовете за всяко местоположение (град, село, точка на планетата). Тази система се нарича система на геодезичните домове. Досега сме имали възможността да се запознаем с домовата система на Плацидус, Порфирий, Региомонтанус…, а в тази домова система, домовете зависят от мястото на което се намираме, което означава, че всички хора намиращи се на една и съща географска ширина и дължина, имат еднакви върхове на домовете (вписват се в архетипа на това място изразен чрез върховете на домовете).

За да получим геодезичен хороскоп, е необходимо в така получените домове да прибавим и наложим позициите на индивидуалните планети в знаци, които конкретен човек или държава тема на нашия анализ, има в рождената си карта. Такъв хороскоп можем да направим за всеки на мястото, на което пребивава, за да видим как се вписва в колективното съзнание на този район и в каква степен ще е в състояние да изпълни изискванията на мястото, което то само по себе си носи.

Геодезичната карта се интерпретира както и всяка друга мунданна карта.

МС на дадена територия както и при всяка мунданна карта дава указание основно за властта в тази държава и нейният общ имидж и начина, по който по-голяма част от хората я разпознават.
Асцендентът представлява и описва темперамента, характеристиките, народопсихологията на хората, които пребивават на тази територия, техните потребности.
ИЦ описва нещата, които са свързани с недрата на земята, както и самата територия.
Десцендентът на геодезичната карта говори за чуждестранните държави, за явните неприятели, както и за всички останали фактори, които седми дом разглежда в мунданната карта.

Геодезичните карти обикновено се използват в мунданната астрология преди всичко за потвърждение на мястото на природни катастрофи (земетресения, урагани, пожари, наводнения), както и за важни събития каквито например са войните.

Геодезичният хороскоп представлява комуникацията на човек с интелигентността на пространството, а тази комуникация е много важна защото всяка територия с времето придава различен облик, променя всичко което се намира на нея. Например в САЩ живеят хора от всички краища на света, но те са приели характеристиките, които им налага не някой друг, а самото място, енергията на това пространство.
Пребивавайки на дадена територия неизбежно се адаптираме и приемаме свойствените неща, присъщи на хората които живеят там, а те на първо място са обусловени от географията на това пространство, която е уникална за всяко място. Дори и само постоянно да използваме език, който е  роден за дадено място, то вече възприемаме нещо характерно за него и ставаме част от него, приобщаваме се към хората от тази територия.

Автор:  неизвестен, интернет
Превод: star in the night sky