Сезонни карти

В тази публикация ще направя кратко представяне на т.нар. сезонни карти.  Как се правят, какво представляват и какво е тяхното приложение. Построява се астрологична карта за точния момент на настъпване на астрономическата пролет, лято, есен или зима, когато Слънцето навлиза, прави ингрес съответно в зодиакалните знаци – Овен, Рак, Везни и Козирог. И за местоположение със съответните географски координати от земното кълбо за този момент, за които ни интересува сезонна карта.

Ингресът в тези зодиакални знаци представлява важен момент от годишният слънчев цикъл. Моментите, в които се случват слънцестоенията и равноденствията,  представляват ключов момент от деклинацията на Слънцето и са особено важни в мунданната астрология, защото отбелязват стартирането и смяната на астрономичните сезони. По тяхно време Слънцето се намира на своята максимална деклинация т.е. на най-голямо ъглово отстояние над и под небесния екватор по време на лятното и зимно слънцестоене съответно на 23ºN45 и 23ºS45’  и на най-малко ъглово разстояние или на минимална деклинация –  0 градуса  по време на равноденствията.  Тези четири момента са „носещите колони“ на Зодиака.

Астрологично разглежданият годишен сезон метафорично казано тогава се ражда, закърмен с определен потенциал, който важи в рамките на неговия период. Още по темата може да прочетете оттук. Тези астрологични карти са олицетворение на астрологично ниво как един годишен сезон има и своето астрологично съответствие, аналог, от който можем да предположим какъв ще е общия „климат“ най-общо казано, не само метеорологичното време за разглежданото тримесечие.

Погледнато чисто философски, астрологичната нова година започва от деня на пролетното равноденствие. Тогава започва един нов природен годишен цикъл. Затова някои астролози придават на картата на пролетното равноденствие по-голямо значение като сезонна карта, която може да е определяща за  насоките на цялата астрономическа година.

Този метод, на сезонните карти се използва и е познат най-вече като средство за анализ на глобалните процеси от всякакъв тип в света, които са предмет на разглеждане от мунданната астрология. Понеже всеки един човек не живее на самотен остров и не е напълно изолиран от глобалните процеси, то този метод има своето място и когато става въпрос за лични астрологични прогнози.  Посредством тези астрологични карти може да се направят индивидуални тримесечни сезонни прогнози. Като целта им е да се извлече есенцията от взаимодействието на глобалното спрямо индивидуалното за конкретен сезон. Казано по народному – в какви условия и обстоятелства има вероятност да бъдем поставени за определен тримесечен период.

 

Автор: star in the night sky
Реклами

Седмична астрология

От древни времена всеки ден от седмицата и час в нея се асоциира с планетите в небето и в много езици наименованията на дните са произлезли от наименованията на отделните планети и свързаните с тях богове. Неделя на аглийски е Sunday (ден на Слънцето), понеделник е Monday (ден на Луната), срядата се нарича Wednesday (бог Wodan – Вотан е германския еквивалент на римския Меркурий), четвъртък е Thursday (Thor – Тор е германския гръмовержец подобен на римския Юпитер), петък се нарича Friday (Frige е а англосаксонска богиня подобна на римската Венера), а събота пък е Saturday (ден на Сатурн). Идеята  на тази концепция е че отразява цикличността в малък период от време – ден, час, които носят със себе си определена специфика, която е тяхно олицетворение. За какво може би ще се запитате може да послужи подобно нещо ? Например за ориентир кога е най-подходящото време за конкретна ежедневна активност и съответно за по-добро организиране на деня, когато са в синхрон външните условия с това, което смятате да правите и кога е по-удачно да използвате някакъв отрязък от деня за нещо по-подходящо.

Както при разглеждането на рождена карта всяка една планета е отражение на проявлението на някакъв принцип по естествената му символика в поднебесния свят, така тя също е ако правим ежедневна лична прогноза е и фактор, който е индивидуален за всеки. Това последното е от голяма важност, ако ни интересува индивидуална прогноза. За да сме в „тон“ и в съзвучие с този период от време, можем да използваме всичко свързано със символиката на съответния ден за всеки ден подвластен на дадена планета.

След като знаем кой ден от седмицата с каква планета се свързва, сега да разберем как се изчисляват часовете. Например ако деня от седмицата е петък, то той е подвластен на принципа на Венера. За определянето на часовете на всички дни е от значение кога точно изгрява Слънцeто на тези географски координати. Тогава започва отброяването на планетните часове за това място. Продължителността на часовете е обусловена от времето от изгрев до залез и от залез до изгрев и в зависимост от годишния сезон. Всеки ден подвластен на определен принцип се разделя на по две части от по 12 часа, като в първата част, която започва с изгрева на Слънцето, часовете се наричат дневни, а във втората, която продължава до изгрева на следващия ден на Слънцето, са нощни. Първият час на всеки ден стартира със същия управител, какъвто е и този на деня. Часовете се определят въз основа на халдейския ред на планетите –  Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий, Луна.
И ако става въпрос за петък и Венера, то вторият час след изгрева ще има отношение към принципите на Меркурий, третия с  тези на Луна и т.н.

Дневни планетни часове – продължителността на всеки един от тях за конкретни географски координати се получава като се раздели продължителността на деня от изгрев до залез на 12.

planetary-hour-day

Нощни планетни часове – продължителността на всеки един от тях се получава като се изчисли времето от залез до изгрев и отново се дели на 12.

planetary-hour-night

Астролозите от древността са използвали планетните часове освен за дневен и часов ориентир по принцип, но също и в хорарната астрология като метод, чрез който може да се прецени и определи дали една хорарна карта е радикална т.е. дали отговаря на естеството на зададения въпрос или не.  За целта е необходимо да се сравнят управителя на планетния час, в който е зададен въпроса и управителят на изгряващия знак на хорарната карта. Хорарната карта е валидна, когато тези две неща са идентични и съвпадат или в случаите, когато планетата управител на планетния час и тази на Асцендента управляват и принадлежат към eдин и същ триплицитет.

 

Автор: star in the night sky

Посланието на ретроградните планети

В живота понякога попадаме на ситуации, хора и събития, с които се засичаме отново. В астрологията фактор в тази насока са транзитните ретроградни планети, в зависимост от тяхната символика плюс ролята им в конкретната карта и „сцената“, в която се разиграва действието.

Отличителна черта на периодите на ретроградност като цяло, ако има и други подкрепящи фактори в тази насока, е че съдействат за развитието, разрешаването, изкристализирането и осъществяването на нещо. Те представляват и своеобразен фокус към определен момент, който не е задължително да е свързан с нещо, което вече е познато.  По принцип обаче периодът на ретроградност съдейства за довършване, доизглаждане, регулиране, корекция и доизясняване, преразглежда се нещо, което вече е било започнато. Можем да го наречем накратко „ревизия“ по определени въпроси.  Ключов момент за активността по време на ретроградия, е че тя подлежи във времето на преразглеждане и промени поради една или друга причина. И ако се прави нещо напълно ново без предистория през такива периоди, ще съществува възможността въпросното да придобие допълнителен „вид“ или да ни се струва след време, че би могло да бъде направено другояче и по по-добър начин т.е. да присъства опцията „има още какво да се желае“. Също  е възможно да изникнат последствие фактори, които променят началните условия, при които  е реализирана някаква дейност, която е започнала при ретрограден ход на планета.

При ретроградният ход на вътрешните планети – Венера и Меркурий има голяма вероятност от по-задълбочено вникване по техните теми. Основното за тях е  пренареждане, пренастройка и преосмисляне на темите и по въпросите касаещи тези принципи. За Меркурий – комуникация от всякакъв тип, начин на мислене,  средства и начини за придвижване, обмен и пренос на информация. За Венера – приоритети, желания, материални и нематериални ресурси, взаимоотношения, връзки.  Каква е актуалната ни призма, от която сме водени и през която правим преценки. Какво е това, което ни кара де се чувстваме ценни, красиви, желани, привлекателни и към какъв тип връзка с другите сме ориентирани за някакъв момент .

Присъщо на ретроградните периоди на планетите като цяло е носталгичната нотка и обръщането на взор към нещо от миналото и отзвук от обстоятелствата и средата по такива теми. Условията и обстоятелствата не предполагат започването на нещо ново начисто, нова посока, а акцентът е на ревизията, ретроспекцията и рекапитулацията. Ретроградната планета в някои от случаите и според нейната характеристика е своеобразен ориентир, че ще „караш“ по-добре познат „път“ и „условия“ по определени въпроси. Или един вид може да ти напомня, че имаш още някаква „работа“ по тях. Тя се свързва с вече съществуващото, започнатото, присъстващото.

Периодът, в който излизат на дневен ред дежавю ситуации или има акцент на някакви тенденции или възниква необходимост от преосмисляне и ревизия на нещо започнато преди време или пък нещо от миналото напомня за себе си,  е този, в който планетата се намира в зоната на ретроградната си сянка. Това е отбелязано от следните нейни две фази:

  • градус на стационарно-ретроградна фаза на планетата
  • градус на стационарно-директна фаза на планетата

Градусовият отрязък от едната до другата фаза се нарича ретроградна сянка.  Планетата излиза от ретроградна сянка след като транзитира повторно през градуса на стационарно-ретроградната си фаза или казано другояче оттам откъдето е тръгнала в ретрограден ход.   Ретро „настроенията“, които се създават през тези периоди са валидни до този момент.

Моментът, когато планетата е стационарно-ретроградна  “засява” семенцата по засегнатите теми на които ще обърнем повече внимание и могат да станат актуални плюс всичко в наталната карта, което се свързва и касае участъка на ретроградието. Чисто философския принцип е, че по време на ретроградия се дава  един вид възможност за анализиране на някаква ситуация в дълбочина и разглеждането й от всички страни, за да може по време на тръгването на планетата  в директен ход и преди тя да постави своеобразно ново начало по този начин, да може да започне и да го направи образно казано начисто. Стационарно-директната планета се свързва с някакво разрешение или изясняване свързано с акцентите, които е поставила планетата още преди да стане ретроградна т.е. още по времето, когато преминава през градуса на стационарно-директната си фаза. Времето подходящо за развръзка по конкретните засегнати теми става именно в и около този период, когато ретроградната планета мине повторно през стационарно-директния си градус. Целта, посоката носят “етикета” на участъка на стационарно-директния градус,  а при стационарно-ретроградния започва подготовката – той е пътя и начина, който дава заявката за това кои сфери ще подлежат на преразглеждане, шлифоване, интерес и ще са на фокус през този период, за да се стигне до тях.

Понеже ретроградията са свързани най-вече с избистряне на нещо вече започнато, то тогава е най-ефективния период да изкристализират неща, които дотогава не са били забелязвани или не са били явно афиширани.  Да се обърне  внимание на нещо.  Време, през което може да се поставят картите на масата и да се прецени дали нещо си заслужава и е ефективно, работещо добре или не, за да продължи примерно на нов етап, но върху здрави основи.  Ретроградията дават шанс това да се случи.

В заключение може да се каже че ретроградната планета е като златотърсач, който за да намери зрънце злато, трябва да пресее доста пясък. Ретроградията не трябва да се разбират като период, чиято основна задача  едва ли не  е нещо да не се получава като хората и за грешки, спънки, пречки,  хаос и неуредици. Наистина тогава е най-вероятно да възникнат ситуации, които създават именно подобно впечатление. Това обаче е само на първо четене. Може да имат да ни „кажат“ нещо друго и затова заострят и обръщат нашето внимание в определена посока. Те се случват с цел   оптимизация и за извличане на реалната, истинска стойност, същност, параметри на нещо посредством ревизия, изясняване, преосмисляне, рекапитулация, доизкусуряване, чрез поправка на досегашното.

 

Автор: star in the night sky