Релокация или нашият астрологичен екскурзовод за пътешествие по света

Релокацията е метод в астрологията, чрез който можем да разберем как могат да се променят условията, обстоятелствата и средата, ако се преместим дори и за кратък период от време на местоположение, различно от рожденото. Когато човек отива да живее в друга държава или просто за определен период от време пребивава в чужда държава, дали по работа или на екскурзия, той винаги и навсякъде „носи“ себе си като съвкупност от определени качества, потенциал. Единственото, което променя е средата за известен период от време. Всяка промяна на рожденото място и като цяло релокацията на различни дестинации води със себе си и до известна промяна в обстоятелствата и условията, които изискват от него да се нагоди и „изваждат“ на преден план една или друга част от неговия потенциал. Рождената карта съдържа в себе си всички възможни географски локации и индивидуалното взаимодействие с тях.

При положение, че поради някаква причина желаете да посетите конкретна държава, град, то релокацията и астрокартографията са тези,  чрез които астрологът може да ви упъти как ще се впишете в тази среда, ако ги посетите. Вашата лична туристическа брошура по въпроса е рождената ви карта.

Релокационните карти имат две разновидновидности – динамична и рождена.

Тези, които са динамични се правят при случаите на промяна на рожденото място, защото тази промяна води и до такава в обстоятелствата и средата. Например ако посрещаш рожденият си ден в различен град, държава.

Сред някои астролози битува схващането, че ако искаш да промениш по някакъв начин тенденциите на годишния си „климат“, можеш да го направиш като се преместиш в друга държава, като посрещнеш рождения си ден на друго място, чийто „климат“ повече те устройва.
Това схващане се корени в идеята, че когато човек се премества на друго място, то обстоятелствата около него се променят и годишния му „климат“, който представлява „снимка“ на планетите от Слънчевата система в момента на заставането на рожденото Слънце в същата като рождената му позиция или т.нар.солар, се променя.
Това е така, но само донякъде.

Конфигурациите, в които планетите участват и основния „климат“, който те създават са непроменлива величина. Променят се географските координати а с тях само средата, обстоятелствата и условията, посредством и в рамките на които този „климат“ ще се прояви.  Всъщност всяка промяна на местонахождение, дори и тя да е до съседния град трябва да се отчете в зависимост от мястото на посрещане на рождения ден.  Релокацията предполага различна гледна точка и призма спрямо средата. Просто защото условията и средата се променят.

Всеки индивидуален планетен принцип обаче в солара или всяка соларна планета реално e най-силно изразена в някаква част от земното кълбо. Това е част от основната есенция на един планетен принцип. При релокация това не се променя. И ако тази основна есенция по някакъв начин е от значение за годишния „климат“, то съществува възможността тя да не мине незабелязано и то без значение в коя част от земното кълбо се намира човек и независимо по какви пътища ще достигне до него.

Релокация на рождената карта се изчислява като се вземат рождената дата, месец, година, но се променят часът, в зависимост от часовия пояс и се вземат географските координати на интересуващата ни дестинация. Така получената астрологична карта представя как изглежда моментът на раждане, само че от гледната точка на друго местоположение от земното кълбо. За нея не е необходима физическа релокация. Тя обаче може да се използва като личния ни астрологичен справочник за това през призмата на каква среда и обстоятелства,  може са се изяви индивидуалният ни потенциал.

Чрез релокация на рождената карта може да се анализира спецификата, акцентите, които предполага конкретно местоположение. Релокационната карта не измества рождената. Тя може да се разглежда като спомагателна на рождената карта, отделен пласт от нея, чрез които може да се направи по-обстоен  астрологичен анализ и да се получи повече информация за взаимовръзката между индивидуалният потенциал  и всяка една конкретна точка по света.

Има по-подходящи периоди да се релокираме в друга държава, да се свържем и срещнем в най-общия смисъл на тази дума с определена локация и да ни е актуална като тема. Тогава, когато е по-вероятно обстоятелствата да работят в тази посока. Може да се проследи дали, кога и по какъв начин е възможно тя да излезе на дневен ред и да се прояви в определен вид.

 

Автор: star in the night sky
Реклами

Как личната харизма може да е географски обусловена

Съществуват различни предположения за това какъв е хороскопът на България. Според това кога се е „родила“.
Според тази система, която е тема на тази статия, системата на домовете е неизменна. Тя не е рождена карта на даден град, държава, а по-скоро представлява някаква териториална специфика, енергия на пространството. Предимствата на тази система, е че не е задължително да е известен точния час на раждане. За връзката на човек с определено местоположение са важни рождените  управители на основните геодезични оси.

Идеята на системата на геодезичните домове, е че всеки един човек индивидуално се вписва по различен начин на дадено местоположение и че всяка една планета, която попада в близост до хоризонта и меридиана или до четирите основни геодезични оси, по линията на асцендент – първи дом, десцендент – седми дом, медиум цели – десети дом и имум цели – четвърти дом, е възможно да е по-изразена и видима. Колкото по-тясна връзка има с тези оси, толкова повече човекът с такава планета, по-някакъв начин е възможно да се откроява и да изразява в най-пълна степен определени принципи от своята рождена карта. Неговата индивидуалност от гледната точка на неговото рождено място, може да е свързана по някакъв начин и да рефлектира и на обществените нагласи, процеси и съответно да е от обществено значение.

За София например геодезичният асцендент е на 9,1 градуса в Лъв, в декан на Сатурн, близнашка дуода, а медиум цели на 25,39 в Овен, декан на Венера и козирожка дуода. И според нея Лъв и Овен са принципите, чрез които всеки индивидуално според собственото Слънце т.е. лична индивидуалност, ще се впише в средата. Съответно в зависимост от индивидуалният подход, начин на действие, какво впечатление ще направи. Асцендентът се свързва с народопсихологията. Какви са характеристиките на определена среда. Лъв е топъл, горещ знак, който предполага и по-буен, горещ темперамент, горделивост, щедрост, афинитет към лукса и блясъка, демонстративност, типаж, който както се казва в народните песни – „Може силно да люби и мрази“. Този зодиакален знак се свързва с творческото начало, на него му харесва да е в душата на компанията и да получава аплодисменти за това което е. Като фиксиран знак предполага устойчивост, по-традиционни и консервативни възгледи, история, обичаи,  още повече че за София деканатът на геодезичния асцендент е на Сатурн. Овен пък е знак, който се свързва с динамика, състезателен и спортен дух, изразено честолюбие, да бъдеш първи, да отстояваш себе си, да си боец в най-общия смисъл на тази дума. Понеже са много географските локации, които имат определен геодезичен асцендент като зодиакален знак и знак, който се намира на върха на десети дом,  разликата между които е само в градусите, то деканатът  и дуодата могат конкретизират спецификата на конкретно местоположение.

Ще разгледам два примера на премиерът в оставка Бойко Борисов и на създателят и собственик на Фейсбук Марк Зукърбърг.

Как управителите на четирите геодезични оси са изразени индивидуално и как се вписват в карта с геодезичните координати за мястото им на раждане.

Понеже Марс като принцип  в тази карта има отношение към десети геодезичен дом, се предполага че принципът на Марс и неговото индивидуално рождено положение, е възможно да е от първостепенно значение, за това, което е най-видимо, разпознаваемо на тази територия.

Две планети, които управляват геодезични оси, а в случая това са Марс и Венера, при Бойко Борисов – Марс и Венера в Лъв, се намират точно на върха на геодезичният асцендент за Банкя, където е неговото рождено място. Като едната има отношение и към геодезичния десети дом,  защото Марс управлява Овен, а другата към четвърти и към включен знак в десети геодезичен дом. Уран в Лъв пък се намира в близост до геодезичния асцендент и управлява седми геодезичен дом. Слънцето му в Близнаци е в аспект полуквадрат и с геодезичния асцендент и в секстил с медиум цели.

 

Как хронологично изглежда взаимовръзката между космограмата на Бойко Борисов и Марк Зукърбърг по системата на геодезичните еквиваленти за рождените им места ?

На 1 септември 2001, Бойко Борисов с указ на президента Стоянов, е назначен за Главен секретар на МВР. Транзитен Уран във Водолей аспектира рожденото му Слънце, което както вече беше споменато е в аспект с геодезичния асцендент и медиум цели.

През 2005 г., Бойко Борисов е избран за кмет на София. Тогавашният цикъл на Марс, който попада в зодиакалният знак Дева, прави аспект с Марс в Лъв на Б.Борисов, който се намира на геодезичния асцендент.

През 2009 г. е избран за първи път за министър-председател.  Опозицията Сатурн в Дева – Уран в Риби прави аспекта квадрат със Слънцето му в Близнаци.

На 20 февруари 2013 г.,  Б.Борисов прави изявление в НС, че правителството подава оставка.
Оставката е предшествана от цикъл на Марс в седми геодезичен дом в зодиакалния знак Водолей.  Водолей се управлява от Уран. Уран символизира революционни нагласи и настроения провокирани от „условията“ по отношение на Овен и Марс. Накъде „върви“, за какво се „бори“, имиджа и управлението на държавата, правителството – геодезичен медиум цели. Новолунието, което предшества оставката аспектира Марс и Венера на Бойко Борисов, съответно и куспидата на геодезичния асцендент. Малко след това стартира нов цикъл на Марс в зодиакалният знак Овен, който попада в десети геодезичен дом т.е. ново начало по темите свързани с тази тема. В случая по отношение на управлението на държавата.

Втората оставка на кабинета Борисов се случва при актуален цикъл на Марс, който стартира в зодиакалния знак Близнаци в единадесети геодезичен дом. Денят, в който подава оставка транзитното Слънце попада в контраантисията на Марс в Лъв на Б. Борисов, съответно и в тази на геодезичния асцендент. Аспектира и геодезичният медиум цели.

 

Марк Зукърбърг

Опозицията Меркурий в Овен – Плутон в Скорпион  на Марк Зукърбърг, основателят на една от най-популярните социални мрежи Фейсбук, попада точно на линията на хоризонта. Останалите опозиции, в които участват и други лични фактори от космограмата му, също се намират по тази геодезична ос. Планетният принцип, който има отношение към обществената видимост (зодиакален знак Козирог), Сатурн на Марс Зукърбърг пък попада в седми геодезичен дом. Опозицията е социално астрологично взаимодействие. Олицетворение на взаимодействие със средата, другите хора. Без Меркурий, който е в последният градус на Овен, при Марк Зукърбърг има фокус на взаимовръзка с обкръжението и средата посредством обмен и акумулиране на ресурси от всякакъв тип. В конкретния случай с информационна база данни. Меркурий в Овен и Плутон в Скорпион са важни в картата, защото попадат на ос. А къде ? В сферите, които имат отношение с обмен и събиране на информация свързана с взаимоотношения, с другите, с вероятно проучвателен характер –  опозицията включва зодиакалният знак Скорпион.
В периода, в който Марк Зукърбърг стартира проекта Фейсбук през февруари 2004 г., транзитният Марс аспектира именно опозицията Меркурий – Плутон в неговата карта, която попада на геодезичната линия асцендент – десцендент.  Това се случва в период, в който е актуално слънчево затъмнение в Стрелец, което аспектира геодезичния връх на десети дом и попада в седми геодезичен дом – взамодействието с другите. Уран от същата карта аспектира оста 1-7 дом. Всичко това с координати рожденото му място. Всъщност Марк Зукърбърг е студент в Харвард, когато създава Фейсбук, където геодезичните координати са други и опозицията Меркурий – Плутон не е на фокус. Това предполага, че рожденото геодезично местоположение е от първостепенно значение и обуславя географски личната харизма и връзка на даден човек с енергията на пространството.

От гореизброената съпоставка с космограмите, а не рождените карти на Бойко Борисов и Марк Зукърбърг, понеже нямаме точен час на раждане, можем да направим извода, че това което касае личните им решения и действия, е  свързано и рефлектира и на обществено ниво. От обществено значение е. Между картата на т.нар. геодезични еквиваленти, система на геодезичните домове и техните космограми има взаимовръзка.

 

Автор: star in the night sky

Астрогеография

Какво представлява астрогеографията ?

Всяка една от планетите в рождената и като цяло в астрологична карта е географски локализирана. Астрогеографията може да отговори на въпроса „Къде, откъде ?“ Стрелките на астрологичния компас, са четирите основни оси на рождената карта. Асцендентът представлява Изток, зодиакалният участък, който изгрява в момента на раждането за някаква географска локация. МС е юг, там, където в дневния си ход Слънцето е в своята кулминация, най-високо в небето. Западният хоризонт, там където Слънцето залязва и където астрологично се намира Десцендентът, е географската посока запад.  ИЦ пък е север. Всеки зодиакален знак и съответно планета намираща се в него като изначална символика е олицетворение на определена географска посока. Овенът представлява Изток, Везни – Запад, Козирог – Юг и Рак – Север.

Местоположение в астрологията се анализира с помощта на астрогеографска карта на обкръжаващото пространство. Посредством нея рождената карта се поставя в друг контекст. Този на хоризонталната координатна система. Получените координати са променливи като параметри и зависят и са обусловени от географското местоположение на наблюдателя т.е. то е отправната гледна точка, която се използва при подобен астрогеографски анализ.  Затова и при използването на такъв тип астрологична карта, но за други град или държава, се използва релокираната за това местоположение.

Астрогеографията на обкръжаващото пространство представлява проекция на планетите от астрологичната карта върху обкръжаващото пространство. Астрологична методика, чрез която се анализира тяхната енергия. При нея всяка планета от астрологичната карта е ориентирана като посока в пространството по целия свят. Ориентацията като географско понятие в пространството на рождената карта на всеки човек и изразяването на енергийният й потенциал, независимо дали става въпрос за по-голям или по-малък мащаб, е фиксирана като посоки.

„Посланието“, което „носи“ някакво отдалечено на много хиляди километри място е сходно, с това което може да предложи същата географска посока на някаква стая т.е. няма нужда да ходим до другия край на света, за да се свържем със символиката, енергията на даден планетен принцип. Достатъчно е само да се намираме на неговата географска посока. Развитието и напредъка на технологиите предлага възможността да сме част от една глобална мрежа и посредством телефони, интернет, телевизия, радио, социални мрежи, не е трудно да имаме канал за връзка с различни точки по света. Ако ни интересува партньорската тема, то разглеждаме посоката в пространството на Венера и на планетите свързани индивидуално с партньорствата. По линия на тяхната географска посока е възможно да срещнем хора, с които влизаме във взаимоотношения от всякакъв тип.

Посредством разглеждането на подобен тип астрологични карти, може да се анализира и индивидуалната специфична съгласуваност и взаимодействие по отношение на различните части на някакво помещение. Отделните части от помещението са по-подходящи за един или друг тип дейност, съответно това е от значение и за неговата подредба.

Някои оприличават този дял от астрологията с фън шуй, защото може да даде насоки за хармонизиране на връзката човек – пространство.

 

Автор: star in the night sky

Геодезична астрология

Геодезичната астрология е още един от дяловете на „пространствената астрология“. Астрология, в която пространството е основния параметър. Този дял не е сложен и въз основа на него могат да се изведат интересни и много практични закономерности.

Геодезичната астрология се занимава с взаимодействието между земята и човека. Самото наименование „геодезичен“  показва, че има връзка със земята, което означава че в геодезичната астрология домовете са свързани с повърхността на земята и за дадено местоположение са фиксирани и не зависят както е обичайно от дати и време на раждане, а само от пространството, заради което геодезичната астрология е известна и като земна астрология. Това означава, че всяко място, град на планетата Земя има своите фиксирани домове.

Тази система се основава на следното:
Геодезичната карта на Земята както и Зодиакалния кръг е разделена вертикално на 12 еднакви части, при които всеки сегмент (знак) има по 30 градуса. Като основен меридиан в геодезичната астрология е определен Гринуичкия меридиан, който се свързва с 0 градуса в Овен. Всеки следващ сегмент от по 30 градуса представлява следващия знак, който се намира източно от Гринуич.
Географската дължина на местоположението (измерено спрямо Гринуич) се взема като абсолютна зодиакална ширина за МС, въз основа на която дефинираме всички останали точки.

Всяко място на Земята има уникален МС и Асцендент и поради това всяко местоположение има и уникален културен дух, чрез който са изразени неговите основни потребности.

Например  геодезичния еквивалент за Ню Йорк – 40N45, 74W0 е:
360°-74° = 286° = 16° в Козирог

Тази система, която използва Гринуичкия меридиан като отправна точка е известна като система на Сефариал, по името на известният астролог.

Наред със системата на Сефариал, която е най-известна и при нея Гринуич е нулев меридиан, съществуват и още няколко системи в геодезичната астрология, а една от тях е системата на Джондро, където за нулев меридиан се взема меридианът, който преминава през Гиза – Хеопсовата пирамида. Тази система има своята полезност, но системата свързана с Гринуичкият меридиан е по-полезна в практичен смисъл.

Това, което получаваме построявайки геодезична карта, са домовете за всяко местоположение (град, село, точка на планетата). Тази система се нарича система на геодезичните домове. Досега сме имали възможността да се запознаем с домовата система на Плацидус, Порфирий, Региомонтанус…, а в тази домова система, домовете зависят от мястото на което се намираме, което означава, че всички хора намиращи се на една и съща географска ширина и дължина, имат еднакви върхове на домовете (вписват се в архетипа на това място изразен чрез върховете на домовете).

За да получим геодезичен хороскоп, е необходимо в така получените домове да прибавим и наложим позициите на индивидуалните планети в знаци, които конкретен човек или държава тема на нашия анализ, има в рождената си карта. Такъв хороскоп можем да направим за всеки на мястото, на което пребивава, за да видим как се вписва в колективното съзнание на този район и в каква степен ще е в състояние да изпълни изискванията на мястото, което то само по себе си носи.

Геодезичната карта се интерпретира както и всяка друга мунданна карта.

МС на дадена територия както и при всяка мунданна карта дава указание основно за властта в тази държава и нейният общ имидж и начина, по който по-голяма част от хората я разпознават.
Асцендентът представлява и описва темперамента, характеристиките, народопсихологията на хората, които пребивават на тази територия, техните потребности.
ИЦ описва нещата, които са свързани с недрата на земята, както и самата територия.
Десцендентът на геодезичната карта говори за чуждестранните държави, за явните неприятели, както и за всички останали фактори, които седми дом разглежда в мунданната карта.

Геодезичните карти обикновено се използват в мунданната астрология преди всичко за потвърждение на мястото на природни катастрофи (земетресения, урагани, пожари, наводнения), както и за важни събития каквито например са войните.

Геодезичният хороскоп представлява комуникацията на човек с интелигентността на пространството, а тази комуникация е много важна защото всяка територия с времето придава различен облик, променя всичко което се намира на нея. Например в САЩ живеят хора от всички краища на света, но те са приели характеристиките, които им налага не някой друг, а самото място, енергията на това пространство.
Пребивавайки на дадена територия неизбежно се адаптираме и приемаме свойствените неща, присъщи на хората които живеят там, а те на първо място са обусловени от географията на това пространство, която е уникална за всяко място. Дори и само постоянно да използваме език, който е  роден за дадено място, то вече възприемаме нещо характерно за него и ставаме част от него, приобщаваме се към хората от тази територия.

Автор:  неизвестен, интернет
Превод: star in the night sky

Астрокартографията – светът в нас и ние в него

Какво представлява астрокартографията ?

Във време, в което светът е станал едно глобално село  и е възможно да пътуваш по света и реално и индиректно до най-отдалечените кътчета на Земята, астрокартографията е тази, която може да ориентира всеки как се вписва в това глобално село и какво метафорично казано отношение има глобалното село спрямо него. Тя анализира взаимодействието и взаимовръзката на човек с пространството. Местоположението, на което всеки един от планетните принципи е най-силно изразен.  Това са локациите на земното кълбо, на които в момента на раждането на някого, нещо, той изгрява, намира се в кулминация, в антикулминация и където залязва. Всяка една планета има по четири астрокартографски линии разположени на географската карта на света.

Най-силно изразен не означава непременно, че някъде по земното кълбо, където определен планетен принцип е в такава позиция, е възможно да е локация, която ще е източник на щастие, просперитет и успех. И ако примерно Венера изгрява в Белгия,  там ще сте неустоимо привлекателни за околните и ще печелите лесно техните симпатии. Или ако Слънцето Ви е в кулминация в Ню Йорк, този град може да се окаже важен, за да жънете професионални успехи и да се радвате на завидно обществено положение.  Това зависи от астрологичният анализ на всяка една индивидуална рождена карта.

Физическа и/или дистанционна релокация ? Не е задължително и необходимо физически да се преместим на друго местоположение в друга държава, за да осъществим метафорично казано връзка с него по някакъв начин. При условие, че човек няма възможност да пътува по света, то светът може да дойде при него под една или друга форма и посока. Например изразен посредством афинитет към някоя чужда култура, език, история, обичаи,  среща с хора, които са свързани с определена локация,  могат да се превърнат и да са нещо, което има по-голямо, водещо значение в живота на човек.

Астрокартографията предлага възможността да разберем, че  човек още с раждането си, дори и непряко, но посредством различни начини, е тясно свързан, обвързан с всичко, което произхожда от някакво местоположение от земното кълбо.

Важно е да се направи уточнението, че тази свързаност, може да е актуална,  само в по-подходящите за това периоди.

 

Автор: star in the night sky