Карма и астрология

The Wheel of Fortune – Shadowscapes Tarot by Stephanie Pui-Mun Lawки

Какво всъщност означава карма ? Действие. Причинно-следствена връзка. Каквото е посято, това ще бъде пожънато. Астрологията като познание разглежда именно този принцип на причинно-следствената връзка. Вероятно защото хората във времето назад са искали да си обяснят причинно-следствената връзка на самият момент на раждане, защо човек се ражда с точно определена карта, а не с друга,  изграждат някаква философска концепция по въпроса. И въз основа на нея се търси причината и обяснението в предишни животи. Дори има и цял дял от астрологията посветен на кармичната астрология. Разбирането за кармата като отзвук от предишни животи, уроци, които човек трябва да научи, е нещо с което доста се спекулира. Въпреки, че в основата на това разбиране, концепция, стоят недоказуеми хипотези. И астрологът, който прави такъв „кармичен“ анализ, може да разгърне спокойно литературните си заложби. Не съществува възможността да го хванеш в грешка.

В астрологичната карта всичко е въпрос на причинно-следствени връзки т.е. на карма. Понеже планетите от Слънчевата система са неутрални, надличностни индикатори. Те не обслужват човешките индивидуални представи за справедливост, правилно и неправилно, заслуги, колкото и някой егоцентрично да си въобразява, че това е така. И като такива не е ясно по какъв начин вземат отношение като арбитър по човешките дела. Те просто отразяват качествената характеристика като енергиен модел на момент от времето. Моментът на раждането на някой, нещо и неговото взаимодействие със средата.

Моментът на раждане сам по себе си е първопричина, от която произтича следствие.  Дори и в тези хипотези за предишни животи, да има доза истина, изводите в тази насока са базирани на недоказуеми предположения. Голяма е възможността да са просто в сферата на художествената измислица. Освен ако на някой не му гали слуха, че в предишен живот е бил цар. Или използва разбиранията си за „кармично“, с цел да си намира причина, утеха за невървежа, че някога в предишен живот много се е провинил и сега си плаща. Примерно. По-важното е какво произтича като полезност от това хипотетично знание тук и сега в настоящето. Всъщност съмнително е доколко има смисъл да се търси причина на причината, в контекста на живота тук и сега.  Всеки човек се ражда с някаква основна житейска програма. В основата на която стои слънчевото затъмнение предхождащо раждането.

Подобни „твърдения“ за кармата, които  въпреки, че са просто в сферата на хипотезите, намират своето място и при взаимоотношенията. Като под кармична се разбира връзка от предишни животи. И пак се говори за разплати, отплати. Кой ги калкулира и взема отношение, не е ясно. А кармични могат да се нарекат всички тези връзки, които са по-значими и играят по-съществена роля в живота на човек. Значимите срещи в живота на човек, не са случайни. В състояние се да насочват и променят посоката на съдбата, житейската перспектива.

Причинно-следствени връзки има, но те доста често са обусловени основно от рождената карта като енергийна матрица. От взаимовръзката и взаимодействието на човек с обкръжаващия свят за този момент, зависи и неговото място в него. Свободната воля се придържа към моделите на тази енергийна матрица. И дори и да вършим добри дела в живота си, това съвсем не означава, че ще жънем тук и сега само и предимно добро според човешките си разбирания. Хипотетично в някой бъдещ живот, ще жънем плодовете на посятото в енергийния модел, нива на този. Може би …

 

Автор: star in the night sky
Реклами

Ретрограден Меркурий

Какво символизира най-общо Меркурий ? Свръзка. Огласява, изразява, предава, споделя, дава трибуна. Представлява преносът  на информация за …. Също така комуникацията и споделянето на мисли, идеи, концепции и средствата, чрез които се осъществява този пренос, движение, информационен обмен и връзка със света. Телефон, телевизор, телевизия, медии, компютър, социални мрежи, интернет, аудио системи, превозни средства, търговска дейност, дистрибуторски, спедиторски услуги, логистика. Начинът и средствата, по и чрез които се осъществява контакт и пренос за някакъв период от време. Взаимодействието на Меркурий с останалите планети и знакът, в който се намира могат да опишат как протича този пренос, споделяне и обмен. Какво се изразява чрез него.

Индивидуалният рожден и прогресивен Меркурий, са определящи за това през каква призма, ще се осъществява актуалният за някакъв момент информационен взаимообмен. Какъв тип информационен поток, човек е по-предразположен да приема и предава. Какъв филтър му слага.

Меркурий в Овен прави свръзка по един първосигнален, директен, пиперлив, груб начин, чрез остър език, влиза в интелектуални спорове, за да демонстрира интелектуално превъзходство, надмощие, остър, режещ, бърз и аналитичен ум.

Меркурий в Телец свързва с идеи, мисли, които имат практическо приложение, материално изражение и са функционални. Пътят към тях минава през вътрешния диалог. Свързва с личните таланти, способности, умението да се печелят пари чрез използването на словото, интелекта, ума. Такива, които акумулират, натрупват знания, анализът води до синтез и за които знанието, умът представлява ценност, актив, способност, която може да послужи за извличането и реализирането на бъдещи дивиденти.

В период на Меркурий в Близнаци акцентът е върху общуването, да се споделя информация и някакво послание да докосне най-съкровените струни на другите, да бъде разбрано.

Меркурий в Рак прави емоционална свръзка. Периодът от време, в което Меркурий се намира в този знак, предполага рационализиране на емоциите. Ситна социална цедка. Споделяне на емоционална основа.

За период на Меркурий в Лъв творческото начало, начин на себереализация, може да е тясно свързан с общуването, комуникацията, социалната активност, логистиката, рекламата. В дейности, в които умелото използване на аналитични способности, словото, писмената реч, са от първостепенно значение.

Периодът на Меркурий в Дева предполага по-голяма критичност, анализиране под лупа, по-голямо взиране в детайлите до степен на търсене на прашинки. Социална мнителност и недоверчивост. „Работи“ на макро режим. Остър, безцеремонен и хаплив език. Предлага информация за бъгове, грешки. Изчиства недоразумения. Информационният обмен е възможно да има коригиращ характер.

Меркурий във Везни е период, в който на дневен ред може да е свръзката, информацията по отношение на взаимоотношения и срещи с партньори, било то бизнес или любовни. Поставя на фокус обменът в работата в сътрудничество, екип. Взаимоотношения от такъв тип могат да играят ролята на мотиватор, вдъхновител, инициатор. Да се изяснят недоизказани или недоразбрани неща. Тайното, скрито да стане явно, да излезе на видело.

Меркурий в Скорпион е период, който предполага информационен обмен, за интровертно ориентирано, по-задълбочено, аналитично и проникновено мислене. С емоционална дълбочина и наситеност. Комуникацията, общуването, споделянето на информация, идеи, може да е начин за влияние, контрол, манипулация над обкръжаващата среда. Изречените думи, информация, може да притежават или носят със себе си силен енергиен заряд, наситеност, магнетизъм.

Периодът на Меркурий в Стрелец може да провокира любознателността на човек. Предполага една по-мащабна гледна точка. Информационният обмен може да съдейства за това човек да изгради мнение, позиция и да предложи повече яснота по отношение на това, което иска да постигне. Като разшири своя кръгозор, гледна точка. За това може да съдейства комуникацията, общуването с чужденци, с хора с различна религия, различни убеждения, знания.

Периодът на Меркурий в Козирог пък предполага, че свръзката ще е на ниво статус, социална роля в обществото. Информационният обмен е с филтър авторитети, хора с позиция, утвърдени в своята професия, авторитарни, с по-голям житейски опит, от които човек може да научи нещо, което ще му помогне да открие призванието си или да намери път към целта, която иска да постигне. Меркурий в Козирог не търси интимничене, близост, а комуникация на делово, служебно ниво.

Информационният обмен за периодът на Меркурий във Водолей е този в стил неангажираща комуникация, за мислене в абстракция, свързване на цялото на интуитивно ниво, проучване на мистерии. Въпрос на философия за живота е човек да приема с разбиране всякакви гледни точки, като същевременно личното мнение, позиция трудно се променя. При това без да се влиза в спор и да се апострофира и без това по някакъв начин да накърнява, разклаща усещането за индивидуалност и личен интелектуален багаж.

Характерното за период, в който Меркурий е в Риби, са по-голяма възприемчивост към информация, която идва от външния свят. Меркурий в Риби „тегли“ информация от едно необятно информационно поле. Нестандартните начини, по които тя достига, а те са косвени – инутивната свръзка, телепатията, медитацията, дочутото от радиото, от някого, видяното от телевизията, по интернет, прочетеното някъде. Плодотворен творчески период, за хора, които си служат добре със словото. Поети, писатели. Такива, които използват думите, за да изразят съкровен копнеж, да споделят мечта. За вдъхновени хрумвания.

На какво е олицетворение ретроградният Меркурий ? Пренастройка на „приемникът“, който приема и изпраща сигнал, за свръзка със света, в зависимост от неговия индивидуален потенциал. Период, който предполага фокус на преосмисляне, предоговаряне, преразглеждане, поставяне на нова плоскост, ракурс на вече съществуващ информационен взаимообмен със средата.

Всичко това е възможно да излезе на дневен ред, още когато Меркурий влезе в ретроградната си сянка, което не е същинското ретроградие, а по-скоро нещо като предварителна подготовка за него.

Периодът, през който Меркурий се намира в ретроградната си сянка, предполага обратна връзка, коригиране, поправка и изясняване нещо недоогледано,  недоразбрано, недоизяснено. Осъществява се обмен, който дава възможност за надграждане, оптимизация. За озарение. Изясняване. Посредством устна или писмена форма. По време на ретрограден Меркурий, се осмисля от ретроспективна гледна точка, анализира, обмисля, премисля, коригира. Връща се лентата, което може да доведе до нов прочит.

Ретроградният Меркурий е период, през който ако се стартират процеси, те носят потенциала за вникване на нещата в тяхната многопластовост и същина. За дежавю.

Хората, които срещаме по това време, може да имат ретрограден Меркурий в рождените си карти. Или пък Меркурий е застъпен в партньорските карти.

 

Автор: star in the night sky

 

 

 

 

 

Родени по едно и също време

Тази тема е предизвикателство към астролозите и тези, които смятат, че посредством астрологията, може да се опише всеки един човек по астрологични еднозначни, строго дефинирани готови рецепти едно към едно, които в същото време са общовалидни за всички. По принцип чисто технически т.е. като качество и специфика на времето, не би трябвало да има разлика не само между близнаци, но и между близнаци и бебета родени по едно и също време на едно и също място. Как тогава тези двама човека може да имат известни прилики и разлики и като характер и като житейски обстоятелства ?  Този въпрос въпреки опитите си да бъде обяснен, трудно получава задоволителен отговор. Eдиният от тях е че се раждат, израстват и са поставени в различна социална среда, която макар и да има общи моменти, не е еднаква, което оказва значение. Ще предложа и моята гледна точка по въпроса.

Астрологичният „климат“ на хора родени по едно и също време е един и същ. Значи трябва да се търси някаква многопластовост и многовариантност на момента, които да предполагат разлика в психологическия портрет и някаква промяна на  фокуса. Вариантите за това са няколко. Един от тях може да са антисиите, които предлагат една по-комплексна картина на момента, който сам по себе си предполага и включва някаква многовариантност. Друг вариант е да се използва системата на мидпойнтите. Или да се разгледат производните карти в Джйотиш.

Ако близнаците не са със сходни характери, разликите е възможно да са следствие от „преразпределянето“ на енергията на момента.  Единият ще е по-видим на „първо четене“ по линията на Слънце в определен знак, а другия по този на неговата антисия. Макар че и двамата въпреки привидните си различия всъщност ще имат и доста общо. Като двете допълващи се страни на една монета.

Понякога хората, които са се консултирали с астролог казват, а този астролог ми говори общи приказки. Нищо конкретно не каза. Не очаквайте астрологът да ви гадае, познае нещо конкретно ей така защото звездите му го говорят. Това трудно ще се случи, ако човекът, който задава въпросите, сам не зададе конкретна  насока на въпросите си. Астрологията борави с абстракции, а конкретният момент е нееднозначен. Съдържа варианти.

 

Автор:  star in the night sky

Ректификация на часа на раждане

Ректификация се нарича процесът, чрез който се уточнява рожденото време до минута. Метафорично казано представлява фината настройка на рождената карта. Ректифицираната карта съдейства за по-точна рождена интерпретация и по-коректни астрологични прогнози.

Тя е от значение и за реалното взаимодействие на човек със средата и пространството, спомага за коректни рождени, синастрични, релокационни, астрогеографски, астрокартографски анализи и е препоръчителна и необходима и по отношение на различните видове прогнози. Дори и малка неточност в часа на раждане от порядъка на 1-10 минути, може да е от значение. Това, което може да затрудни прецизната ректификация е, че в колкото по-голям часови интервал варира часа, толкова повече се получава ефекта, че търсим все едно игла в купа сено. Колкото периодът в рамките, на които се колебае рождения час е по-голям, толкова по-сложен, времеемък и трудоемък става процесът на ректификация.

За целта астрологът използва най-вече събитийна ректификация или рожденият час се уточнява с помощта на минали събития, които имат по-голямо значение в живота на човек. Точното време, в което те са случили. Колкото по-точно, толкова и ректификацията може да е по-прецизна.

 

Автор: star in the night sky

Как личната харизма може да е географски обусловена

Съществуват различни предположения за това какъв е хороскопът на България. Според това кога се е „родила“.
Според тази система, която е тема на тази статия, системата на домовете е неизменна. Тя не е рождена карта на даден град, държава, а по-скоро представлява някаква териториална специфика, енергия на пространството. Предимствата на тази система, е че не е задължително да е известен точния час на раждане. За връзката на човек с определено местоположение са важни рождените  управители на основните геодезични оси.

Идеята на системата на геодезичните домове, е че всеки един човек индивидуално се вписва по различен начин на дадено местоположение и че всяка една планета, която попада в близост до хоризонта и меридиана или до четирите основни геодезични оси, по линията на асцендент – първи дом, десцендент – седми дом, медиум цели – десети дом и имум цели – четвърти дом, е възможно да е по-изразена и видима. Колкото по-тясна връзка има с тези оси, толкова повече човекът с такава планета, по-някакъв начин е възможно да се откроява и да изразява в най-пълна степен определени принципи от своята рождена карта. Неговата индивидуалност от гледната точка на неговото рождено място, може да е свързана по някакъв начин и да рефлектира и на обществените нагласи, процеси и съответно да е от обществено значение.

За София например геодезичният асцендент е на 9,1 градуса в Лъв, в декан на Сатурн, близнашка дуода, а медиум цели на 25,39 в Овен, декан на Венера и козирожка дуода. И според нея Лъв и Овен са принципите, чрез които всеки индивидуално според собственото Слънце т.е. лична индивидуалност, ще се впише в средата. Съответно в зависимост от индивидуалният подход, начин на действие, какво впечатление ще направи. Асцендентът се свързва с народопсихологията. Какви са характеристиките на определена среда. Лъв е топъл, горещ знак, който предполага и по-буен, горещ темперамент, горделивост, щедрост, афинитет към лукса и блясъка, демонстративност, типаж, който както се казва в народните песни – „Може силно да люби и мрази“. Този зодиакален знак се свързва с творческото начало, на него му харесва да е в душата на компанията и да получава аплодисменти за това което е. Като фиксиран знак предполага устойчивост, по-традиционни и консервативни възгледи, история, обичаи,  още повече че за София деканатът на геодезичния асцендент е на Сатурн. Овен пък е знак, който се свързва с динамика, състезателен и спортен дух, изразено честолюбие, да бъдеш първи, да отстояваш себе си, да си боец в най-общия смисъл на тази дума. Понеже са много географските локации, които имат определен геодезичен асцендент като зодиакален знак и знак, който се намира на върха на десети дом,  разликата между които е само в градусите, то деканатът  и дуодата могат конкретизират спецификата на конкретно местоположение.

Ще разгледам два примера на премиерът в оставка Бойко Борисов и на създателят и собственик на Фейсбук Марк Зукърбърг.

Как управителите на четирите геодезични оси са изразени индивидуално и как се вписват в карта с геодезичните координати за мястото им на раждане.

Понеже Марс като принцип  в тази карта има отношение към десети геодезичен дом, се предполага че принципът на Марс и неговото индивидуално рождено положение, е възможно да е от първостепенно значение, за това, което е най-видимо, разпознаваемо на тази територия.

Две планети, които управляват геодезични оси, а в случая това са Марс и Венера, при Бойко Борисов – Марс и Венера в Лъв, се намират точно на върха на геодезичният асцендент за Банкя, където е неговото рождено място. Като едната има отношение и към геодезичния десети дом,  защото Марс управлява Овен, а другата към четвърти и към включен знак в десети геодезичен дом. Уран в Лъв пък се намира в близост до геодезичния асцендент и управлява седми геодезичен дом. Слънцето му в Близнаци е в аспект полуквадрат и с геодезичния асцендент и в секстил с медиум цели.

 

Как хронологично изглежда взаимовръзката между космограмата на Бойко Борисов и Марк Зукърбърг по системата на геодезичните еквиваленти за рождените им места ?

На 1 септември 2001, Бойко Борисов с указ на президента Стоянов, е назначен за Главен секретар на МВР. Транзитен Уран във Водолей аспектира рожденото му Слънце, което както вече беше споменато е в аспект с геодезичния асцендент и медиум цели.

През 2005 г., Бойко Борисов е избран за кмет на София. Тогавашният цикъл на Марс, който попада в зодиакалният знак Дева, прави аспект с Марс в Лъв на Б.Борисов, който се намира на геодезичния асцендент.

През 2009 г. е избран за първи път за министър-председател.  Опозицията Сатурн в Дева – Уран в Риби прави аспекта квадрат със Слънцето му в Близнаци.

На 20 февруари 2013 г.,  Б.Борисов прави изявление в НС, че правителството подава оставка.
Оставката е предшествана от цикъл на Марс в седми геодезичен дом в зодиакалния знак Водолей.  Водолей се управлява от Уран. Уран символизира революционни нагласи и настроения провокирани от „условията“ по отношение на Овен и Марс. Накъде „върви“, за какво се „бори“, имиджа и управлението на държавата, правителството – геодезичен медиум цели. Новолунието, което предшества оставката аспектира Марс и Венера на Бойко Борисов, съответно и куспидата на геодезичния асцендент. Малко след това стартира нов цикъл на Марс в зодиакалният знак Овен, който попада в десети геодезичен дом т.е. ново начало по темите свързани с тази тема. В случая по отношение на управлението на държавата.

Втората оставка на кабинета Борисов се случва при актуален цикъл на Марс, който стартира в зодиакалния знак Близнаци в единадесети геодезичен дом. Денят, в който подава оставка транзитното Слънце попада в контраантисията на Марс в Лъв на Б. Борисов, съответно и в тази на геодезичния асцендент. Аспектира и геодезичният медиум цели.

 

Марк Зукърбърг

Опозицията Меркурий в Овен – Плутон в Скорпион  на Марк Зукърбърг, основателят на една от най-популярните социални мрежи Фейсбук, попада точно на линията на хоризонта. Останалите опозиции, в които участват и други лични фактори от космограмата му, също се намират по тази геодезична ос. Планетният принцип, който има отношение към обществената видимост (зодиакален знак Козирог), Сатурн на Марс Зукърбърг пък попада в седми геодезичен дом. Опозицията е социално астрологично взаимодействие. Олицетворение на взаимодействие със средата, другите хора. Без Меркурий, който е в последният градус на Овен, при Марк Зукърбърг има фокус на взаимовръзка с обкръжението и средата посредством обмен и акумулиране на ресурси от всякакъв тип. В конкретния случай с информационна база данни. Меркурий в Овен и Плутон в Скорпион са важни в картата, защото попадат на ос. А къде ? В сферите, които имат отношение с обмен и събиране на информация свързана с взаимоотношения, с другите, с вероятно проучвателен характер –  опозицията включва зодиакалният знак Скорпион.
В периода, в който Марк Зукърбърг стартира проекта Фейсбук през февруари 2004 г., транзитният Марс аспектира именно опозицията Меркурий – Плутон в неговата карта, която попада на геодезичната линия асцендент – десцендент.  Това се случва в период, в който е актуално слънчево затъмнение в Стрелец, което аспектира геодезичния връх на десети дом и попада в седми геодезичен дом – взамодействието с другите. Уран от същата карта аспектира оста 1-7 дом. Всичко това с координати рожденото му място. Всъщност Марк Зукърбърг е студент в Харвард, когато създава Фейсбук, където геодезичните координати са други и опозицията Меркурий – Плутон не е на фокус. Това предполага, че рожденото геодезично местоположение е от първостепенно значение и обуславя географски личната харизма и връзка на даден човек с енергията на пространството.

От гореизброената съпоставка с космограмите, а не рождените карти на Бойко Борисов и Марк Зукърбърг, понеже нямаме точен час на раждане, можем да направим извода, че това което касае личните им решения и действия, е  свързано и рефлектира и на обществено ниво. От обществено значение е. Между картата на т.нар. геодезични еквиваленти, система на геодезичните домове и техните космограми има взаимовръзка.

 

Автор: star in the night sky