Ленорман съветник

С използването на определени Ленорман подредби, картите Ленорман може да са бързо средство, с което да получите съвет, страничен поглед по отношение на някаква конкретна ситуация, която Ви е актуална и към която имате интерес. Подредбата ще е по моя преценка, в зависимост от естеството на въпроса.

От Ваша страна се иска да формулирате и зададете въпроса си в писмен вид както ви идва отвътре да го направите. За интерпретацията е важно каква енергия влагате в написаното.  Каквото Ви е актуално и в мислите, дори и на подсъзнателно ниво, в контекста на това и в такава насока, картите Ленорман ще могат да обрисуват моментната ситуация.

За целите на този Ленорман анализ използвам и комбинирам със способите на мунданната астрология. За повече многопластовост на актуалната обстановка.

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

Advertisements
Published in: on ноември 6, 2017 at 06:24  Вашият коментар  

Астрология и Ленорман

При картите Ленорман начинът на подредба на картите определя контекста, през филтъра на който метафорично казано четем една Ленорман история. В тази публикация ще ви представя съчетаването на две системи – тези на астрологията и на картите Ленорман.

След като размесим тестето и го цепим с лявата ръка, нареждаме последователно 36-те на брой карти Ленорман в схемата на 12-те астрологични дома. Започваме от изгряващия знак, след това поставяме карта във втори, трети и т.н. дом., до 12-ти дом и отново докато наредим всичките карти от колодата.

Картата, на която цепим представлява това, което е основният задвижващ механизъм на цялата подредба. Нейната квинтесенция, резултат.

Изгряващата Ленорман карта, картите личен сигнификатор са от основните неща, за интерпретация в тази подредба. Първата може да е индикация за какво питащият Ленорман се свърза с някакъв момент от време. А втората за личната призма, през който той се разглежда. Астрологичният дом, в който попада Дамата или Джентълмена, избрани като карта личен сигнификатор на този, за когото се реди тази подредба, може да са индикация за моментните сфери на интерес.

Разглеждаме като цяло със символиката на коя от изтеглените по този начин Ленорман карти си кореспондират астрологичните домове. В кой Ленорман дом в размесеното тесте се намират естествените сигнификатори на Ленорман домовете.

Например всичко което касае социална среда, взаимоотношения и обмен с други хора, го символизират и естествените и индивидуалните сигнификатори по въпроса. А това са Ленорман картата, която попада в седми астрологичен дом в тази подредба и карта отброена под номер 25 в тях, както и тази, която се намира в нейният естествен Ленорман дом.

За разглеждане на ситуацията в общ план по различни теми за момента и в краткосрочен аспект, посредством комбинацията карти Ленорман и астрология, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky

Картите – уловен кадър от действителността

Картите Таро в голяма част от случаите са психологическо и емоционално отражение на момента. Техните отговори са в тясна връзка с питащия. С неговият вътрешен свят и призма, филтър за конкретен момент. В такъв смисъл не могат да кажат нищо повече от това, което чувства човекът който се допитва до картите. Те са в състояние да опишат емоционалната и психологическа настройка или това, което „надушва“ интуицията. Тези двете неща следва да се разграничат. Първото само описва психологическото и емоционално състояние, тогава когато се подхожда по-емоционално към изтеглянето на карти Таро. Тогава когато човек е емоционално предубеден, мнителен т.е. съзнанието му е настроено и фокусирано в тази насока за нещо, то картите само ще отразят неговата предубеденост и мнителност. В случаите, в които съзнанието е спокойно, то тогава е по-вероятно да се чуе гласа на интуицията. В такъв смисъл е по-добре друг човек да изтегля Таро, защото е по-безпристрастен и се води само от интуицията си.

Картите Ленорман, като тематични изображения не са толкова психологически и философски като Таро. Може да описват фоновите процеси по отделни теми, въпроси за някакъв момент.

Следва да се обърне повече внимание, ако има някаква тенденция т.е. излизат едни и същи карти при различни подредби. Има някаква повтаряемост.  Такива карти са нещо като акцент, един вид играят главна роля, докато останалите може да имат второстепенна или са част от масовката.

И при Таро и Ленорман, като методи за картинно олицетворение на момента, защото функционират на принципа на синхроничността, е препоръчително да се задава въпрос, който се вмества в кратък период от време. Просто защото ако вървим пешком или с някакво превозно средство, то пейзажът около нас в по-малка или по-голяма степен, не стои един същ. Колкото по-бързо се придвижваме или се отдалечаваме от моментът на задаване на въпроса, толкова повече се размива и се губят ясните очертания на картината. Така е и с картите.  Те е възможно да опишат и предложат насоки  само за картинният еквивалент към някакъв момент и това, което може да се види от негова гледна точка.

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман или Таро, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky
Published in: on април 12, 2017 at 08:50  Вашият коментар  

Тематични Ленорман подредби

В тази статия ще Ви предложа две мои авторски Ленорман подредби. Като и двете са извлечени на принципа на голямата Ленорман подредба, в която всяка една карта на първо място се свързва с определена позиция в колодата и има свой дом. И всяка една може да попадне в дома на друга. С тази разлика, че в тези две тематични подредби се използва една или друга тематична карта, в зависимост от това какъв конкретен въпрос ни интересува. Съответно не е необходимо да се редят всичките 36 карти. За целта обаче е необходимо човек да има известно понятие от голямата подредба в Ленорман. Една размесена колода съдържа в себе си цялата „палитра“, в която разположението на всяка карта и всичките като обща комбинация е в сихрон с „настройката“ на интуитивната ни „антена“ за момента, като нейно картинно олицетворение.

Тематична подредба №1  Формулираме в ума си конкретна тема, въпрос. Фокусираме се над това, което искаме да разберем и за целта разглеждаме какво може да ни каже определена карта/тема от колодата Ленорман. Например, ако искаме насоки по темата за установяването на връзки, съюзи, взаимоотношения, съдружия, лични или делови,  то тематичната карта по въпроса в Ленорман е тази под №25 Пръстен. За любов според мен е по-подходяща № 24 Сърце. В случая на съществуваща връзка, ако се интересуваме от по-сериозна ангажираност по-въпроса, е по-подходяща Пръстен, а за нова любов или ако се вълнуваме от емоционалната страна на въпрос свързан с взаимоотношения – Сърце. След това размесваме колодата и като приключим цепим с лявата ръка. Понеже Ленорман картата, която е тема на нашият въпрос е 25-та под ред в колодата Ленорман, то отброяваме от горната част на колодата,  последователно 24 карти без да ги обръщаме. 25-тата съдържа квинтесенцията на въпроса ни. Тя представлява текущите и към някакъв момент актуални тенденции, които е възможно да рефлектират на нашият въпрос. Картата, която я предхожда и следващата може да предложат допълнителна информация по него.
Картата, която остава на дъното на колодата може да е олицетворение на това, което метафорично казано е в дъното на нещата.

Тематична подредба №2 За съставянето на тази подредба е необходимо да прегледаме вече размесената колода и да открием къде попада примерно карта №25. След това разглеждаме както и  в горния пример картите около нея. Допълнителна информация може да получим като отброим под кой номер подред от 1 до 36, като се започне от горната част на колодата, се намира тя във вече размесената колода. Този номер представлява нейният дом, т.е. в какви условия се развива въпроса/темата.

Двете тематични подредби може да се комбинират. Условието е, че трябва да са извлечени от една и съща размесена Ленорман колода. В нея на някаква позиция т.е. Ленорман дом с определена специфика се намира тематичната карта, заобиколена от други. Също така и по ред на подредбата в отговарящият за темата на картата дом, пък се намира друга карта от колодата в някакво „обкръжение“.  След като размесим и цепим колодата, насоки по отношение на това какво стои в основата, дъното на въпроса ни, може да ни предожи картата на дъното на колодата. Първата тематична подредба може да описва моментните външни среда и обстоятелства, които може да оказват влияние на въпроса. Втората в каква среда е поставен.

Можем да направим сравнение с астрологията, за който е запознат в някаква степен. Първата подредба са все едно домовете в астрологията, които имат своята индивидуална специфика. Само че са в Ленорман вариант – 36 на брой. Карта №25 е нещо като седми дом – домът на партньорствата и взаимодействието със заобикалящата среда. Ленорман картата, която сме изтеглили под №25 е все едно, че транзит с някаква специфика минава през седми дом. При втората подредба карта №25 е транзит, който предполага раздвижване в „стилът“ на седми дом, но модифициран в зависимост от това къде попада. Можем да направим сравнение и с част от изречение. Картата, която се намира в определен Ленорман дом е подлог, сказуемо, а домът е нейното прилагателно, обстоятелствено пояснение. Например ако карта №25 Пръстен се намира в домът на Конник, то това може да означава  зараждане на взаимоотношения или на някакъв тип съдействие, сътрудничество, обвързване, взаимообмен, първа среща.  В другия случай, при който в домът на Пръстен попада Конник – известие, което касае нещо в сферата на сътрудничество, взаимоотношения. Например предложение за брак или такова, което предполага нов етап, отваря нови хоризонти в сферата на взаимооотношенията и взаимодействието с обкръжаващата среда.

Тематична подредба разбира се, можем да получим и като използваме голямата подредба с всичките 36 карти от колодата Ленорман.

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky
Автор изображение: Чиро Марчети

Нарисувай ме с карти

На какъв принцип функционират картите Ленорман ? Всеки един момент притежава някакъв „заряд“,“трепти“ на определена честота. Всеки един човек също има своето излъчване,  енергийно поле, които ние на интуитивно ниво долавяме. Картите Ленорман представляват един вид интуитивни антени, приемници, чрез които „улавяме“ тази честота на конкретен момент или човек във времето и пространството. За „достъп“ до информационен канал от такова ниво, нашата „антена“ използва чувствителността на възприятията и психичната ни енергия. Те се свързват с елемента вода и пра-елементът влажност. С водното у всеки от нас. А водата какво предполага като физични свойства ? Тя приема формата на съда, в който се намира. Водата отразява, възприема, разтваря. За да имаме метафорично казано добър обхват, чист „сигнал“ без странични „шумове“ и да можем да нарисуваме някой с карти, да уловим неговата „вълна“, „честота“, е необходимо този процес да се извършва в тиха и спокойна среда, в уединение. Гледащият на карти да е с подходяща настройка.

Добре е, когато си купуваме Ленорман колода, да избираме тази, която най-много ни харесва, да я припознаем. Щом ни привлича по някакъв начин, то значи резонира, намираме сходство, близост с нашите възприятия. Нашето образно мислене разчита нейната „честота“. Така ще се „оборудваме“ с подходящата за нашата интуиция антена.

Неслучайно запалената свещ има голяма вероятност да присъства при подготовката и в процеса на интерпретация както на Ленорман, така и Таро, защото тя  го улеснява. Отстрани може да изглежда екзотично и мистично, но е начин за релаксация, пречистване на съзнанието и концентрация, които подпомагат интуитивната връзка. Това е универсалният начин, но индивидуално всеки може да има различни предпочитания за начините, чрез които постига  подобно състояние.

Какво представляват картите Ленорман ? Видове подредби. Интуитивна система, която използва символните, тематични значения на 36 на брой карти, чрез чието многообразие и комбинации, четецът на картите или метафорично казано художникът със съдействието на своята интуиция, може да нарисува картината на всеки един момент. Чрез картите Ленорман имаме възможността да пътуваме назад и напред във времето и пространството. Да намираме взаимовръзките между минало, настояще и бъдеще чрез техния картинен еквивалент.

Това важи най-вече за голямата подредба, която включва всички 36 карти и се използва за по-дългосрочни прогнози – седмични, месечни или за половин година. Голямата подредба в известна степен като принцип на интерпретация има допирни точки с астрологията и предлага по-големи възможности от картите Таро. Тя дава поглед на цялата картина през призмата на определен момент и обхваща всички области.

Други по-популярни  подредби са тази с три, пет и девет карти, партньорски. Те могат да се използват за насоки за конкретен въпрос.

Едно от най-важните неща при интерпретация на карти Ленорман е тяхната символика, тема да се гледа в контекста на цялата подредба, в комбинация. Нито една готова „рецепта“ не може да обхване всички възможни комбинации.

В такъв смисъл, за да разкажеш дадена история по картите Ленорман нейния сюжет, трябва да  следваш интуицията си и да можеш да разсъждаваш образно т.е. да имащ подходящ „тунер“, „конвертор“ с които да разчетеш и преобразуваш цялостната картина в думи.  Не бива да се забравя обаче, че този „тунер“, „антена“, изразходва личната психична енергия на този, който се опитва да се свърже на интуитивно ниво с човекът, който е поискал да му гледат на карти. Затова не може да се прави на конвейер. Звучи малко абстрактно, но може ли човек да обясни логически интуицията ?

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман или Таро, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

Автор:  star in the night sky
Published in: on юли 13, 2016 at 08:15  Вашият коментар  
Tags: