Ленорман съветник

Картите Ленорман може да са бързо средство, с което да получите съвет, страничен поглед по отношение на някаква конкретна ситуация, която Ви е актуална и към която имате интерес. На този сайт може да генерирате своята Ленорман подредба. Има възможност и за разбъркване на картите преди да го направите.

От Ваша страна се иска просто лично да си изтеглите онлайн подредбата – „Grand Tableau“. И да ми изпратите неин скрийншот. Тя е широкоспектърна и може да обрисува общите тенденции за периода.

За бърз отговор по един въпрос – „Past, present and future“

За интерпретацията е важна вложената лична енергия на питащия. Затова е добре онлайн картите да се теглят лично. Каквото Ви е актуално и в мислите, дори и на подсъзнателно ниво, в контекста на това и в такава насока, картите Ленорман ще могат да обрисуват моментната ситуация.

 

За разглеждане на някакъв въпрос, тема, които Ви интересуват посредством картите Ленорман, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

Реклами
Published in: on ноември 6, 2017 at 06:24  Вашият коментар  

Картите – уловен кадър от действителността

Картите Таро в голяма част от случаите са психологическо и емоционално отражение на момента. Техните отговори са в тясна връзка с питащия. С неговият вътрешен свят и призма, филтър за конкретен момент. В такъв смисъл не могат да кажат нищо повече от това, което чувства човекът който се допитва до картите. Те са в състояние да опишат емоционалната и психологическа настройка или това, което „надушва“ интуицията. Тези двете неща следва да се разграничат. Първото само описва психологическото и емоционално състояние, тогава когато се подхожда по-емоционално към изтеглянето на карти Таро. Тогава когато човек е емоционално предубеден, мнителен т.е. съзнанието му е настроено и фокусирано в тази насока за нещо, то картите само ще отразят неговата предубеденост и мнителност. В случаите, в които съзнанието е спокойно, то тогава е по-вероятно да се чуе гласа на интуицията. В такъв смисъл е по-добре друг човек да изтегля Таро, защото е по-безпристрастен и се води само от интуицията си.

Картите Ленорман, като тематични изображения не са толкова психологически и философски като Таро. Може да описват фоновите процеси по отделни теми, въпроси за някакъв момент.

Следва да се обърне повече внимание, ако има някаква тенденция т.е. излизат едни и същи карти при различни подредби. Има някаква повтаряемост.  Такива карти са нещо като акцент, един вид играят главна роля, докато останалите може да имат второстепенна или са част от масовката.

И при Таро и Ленорман, като методи за картинно олицетворение на момента, защото функционират на принципа на синхроничността, е препоръчително да се задава въпрос, който се вмества в кратък период от време. Просто защото ако вървим пешком или с някакво превозно средство, то пейзажът около нас в по-малка или по-голяма степен, не стои един същ. Колкото по-бързо се придвижваме или се отдалечаваме от моментът на задаване на въпроса, толкова повече се размива и се губят ясните очертания на картината. Така е и с картите.  Те е възможно да опишат и предложат насоки  само за картинният еквивалент към някакъв момент и това, което може да се види от негова гледна точка.

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман или Таро, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky
Published in: on април 12, 2017 at 08:50  Вашият коментар  

Тематични Ленорман подредби

В тази статия ще Ви предложа две мои авторски Ленорман подредби. Като и двете са извлечени на принципа на голямата Ленорман подредба, в която всяка една карта на първо място се свързва с определена позиция в колодата и има свой дом. И всяка една може да попадне в дома на друга. С тази разлика, че в тези две тематични подредби се използва една или друга тематична карта, в зависимост от това какъв конкретен въпрос ни интересува. Съответно не е необходимо да се редят всичките 36 карти. За целта обаче е необходимо човек да има известно понятие от голямата подредба в Ленорман. Една размесена колода съдържа в себе си цялата „палитра“, в която разположението на всяка карта и всичките като обща комбинация е в сихрон с „настройката“ на интуитивната ни „антена“ за момента, като нейно картинно олицетворение.

Тематична подредба №1  Формулираме в ума си конкретна тема, въпрос. Фокусираме се над това, което искаме да разберем и за целта разглеждаме какво може да ни каже определена карта/тема от колодата Ленорман. Например, ако искаме насоки по темата за установяването на връзки, съюзи, взаимоотношения, съдружия, лични или делови,  то тематичната карта по въпроса в Ленорман е тази под №25 Пръстен. За любов според мен е по-подходяща № 24 Сърце. В случая на съществуваща връзка, ако се интересуваме от по-сериозна ангажираност по-въпроса, е по-подходяща Пръстен, а за нова любов или ако се вълнуваме от емоционалната страна на въпрос свързан с взаимоотношения – Сърце. След това размесваме колодата и като приключим цепим с лявата ръка. Понеже Ленорман картата, която е тема на нашият въпрос е 25-та под ред в колодата Ленорман, то отброяваме от горната част на колодата,  последователно 24 карти без да ги обръщаме. 25-тата съдържа квинтесенцията на въпроса ни. Тя представлява текущите и към някакъв момент актуални тенденции, които е възможно да рефлектират на нашият въпрос. Картата, която я предхожда и следващата може да предложат допълнителна информация по него.
Картата, която остава на дъното на колодата може да е олицетворение на това, което метафорично казано е в дъното на нещата.

Тематична подредба №2 За съставянето на тази подредба е необходимо да прегледаме вече размесената колода и да открием къде попада примерно карта №25. След това разглеждаме както и  в горния пример картите около нея. Допълнителна информация може да получим като отброим под кой номер подред от 1 до 36, като се започне от горната част на колодата, се намира тя във вече размесената колода. Този номер представлява нейният дом, т.е. в какви условия се развива въпроса/темата.

Двете тематични подредби може да се комбинират. Условието е, че трябва да са извлечени от една и съща размесена Ленорман колода. В нея на някаква позиция т.е. Ленорман дом с определена специфика се намира тематичната карта, заобиколена от други. Също така и по ред на подредбата в отговарящият за темата на картата дом, пък се намира друга карта от колодата в някакво „обкръжение“.  След като размесим и цепим колодата, насоки по отношение на това какво стои в основата, дъното на въпроса ни, може да ни предожи картата на дъното на колодата. Първата тематична подредба може да описва моментните външни среда и обстоятелства, които може да оказват влияние на въпроса. Втората в каква среда е поставен.

Можем да направим сравнение с астрологията, за който е запознат в някаква степен. Първата подредба са все едно домовете в астрологията, които имат своята индивидуална специфика. Само че са в Ленорман вариант – 36 на брой. Карта №25 е нещо като седми дом – домът на партньорствата и взаимодействието със заобикалящата среда. Ленорман картата, която сме изтеглили под №25 е все едно, че транзит с някаква специфика минава през седми дом. При втората подредба карта №25 е транзит, който предполага раздвижване в „стилът“ на седми дом, но модифициран в зависимост от това къде попада. Можем да направим сравнение и с част от изречение. Картата, която се намира в определен Ленорман дом е подлог, сказуемо, а домът е нейното прилагателно, обстоятелствено пояснение. Например ако карта №25 Пръстен се намира в домът на Конник, то това може да означава  зараждане на взаимоотношения или на някакъв тип съдействие, сътрудничество, обвързване, взаимообмен, първа среща.  В другия случай, при който в домът на Пръстен попада Конник – известие, което касае нещо в сферата на сътрудничество, взаимоотношения. Например предложение за брак или такова, което предполага нов етап, отваря нови хоризонти в сферата на взаимооотношенията и взаимодействието с обкръжаващата среда.

Тематична подредба разбира се, можем да получим и като използваме голямата подредба с всичките 36 карти от колодата Ленорман.

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky
Автор изображение: Чиро Марчети

Нарисувай ме с карти

На какъв принцип функционират картите Ленорман ? Всеки един момент притежава някакъв „заряд“,“трепти“ на определена честота. Всеки един човек също има своето излъчване,  енергийно поле, които ние на интуитивно ниво долавяме. Картите Ленорман представляват един вид интуитивни антени, приемници, чрез които „улавяме“ тази честота на конкретен момент или човек във времето и пространството. За „достъп“ до информационен канал от такова ниво, нашата „антена“ използва чувствителността на възприятията и психичната ни енергия. Те се свързват с елемента вода и пра-елементът влажност. С водното у всеки от нас. А водата какво предполага като физични свойства ? Тя приема формата на съда, в който се намира. Водата отразява, възприема, разтваря. За да имаме метафорично казано добър обхват, чист „сигнал“ без странични „шумове“ и да можем да нарисуваме някой с карти, да уловим неговата „вълна“, „честота“, е необходимо този процес да се извършва в тиха и спокойна среда, в уединение. Гледащият на карти да е с подходяща настройка.

Добре е, когато си купуваме Ленорман колода, да избираме тази, която най-много ни харесва, да я припознаем. Щом ни привлича по някакъв начин, то значи резонира, намираме сходство, близост с нашите възприятия. Нашето образно мислене разчита нейната „честота“. Така ще се „оборудваме“ с подходящата за нашата интуиция антена.

Неслучайно запалената свещ има голяма вероятност да присъства при подготовката и в процеса на интерпретация както на Ленорман, така и Таро, защото тя  го улеснява. Отстрани може да изглежда екзотично и мистично, но е начин за релаксация, пречистване на съзнанието и концентрация, които подпомагат интуитивната връзка. Това е универсалният начин, но индивидуално всеки може да има различни предпочитания за начините, чрез които постига  подобно състояние.

Какво представляват картите Ленорман ? Видове подредби. Интуитивна система, която използва символните, тематични значения на 36 на брой карти, чрез чието многообразие и комбинации, четецът на картите или метафорично казано художникът със съдействието на своята интуиция, може да нарисува картината на всеки един момент. Чрез картите Ленорман имаме възможността да пътуваме назад и напред във времето и пространството. Да намираме взаимовръзките между минало, настояще и бъдеще чрез техния картинен еквивалент.

Това важи най-вече за голямата подредба, която включва всички 36 карти и се използва за по-дългосрочни прогнози – седмични, месечни или за половин година. Голямата подредба в известна степен като принцип на интерпретация има допирни точки с астрологията и предлага по-големи възможности от картите Таро. Тя дава поглед на цялата картина през призмата на определен момент и обхваща всички области.

Други по-популярни  подредби са тази с три, пет и девет карти, партньорски. Те могат да се използват за насоки за конкретен въпрос.

Едно от най-важните неща при интерпретация на карти Ленорман е тяхната символика, тема да се гледа в контекста на цялата подредба, в комбинация. Нито една готова „рецепта“ не може да обхване всички възможни комбинации.

В такъв смисъл, за да разкажеш дадена история по картите Ленорман нейния сюжет, трябва да  следваш интуицията си и да можеш да разсъждаваш образно т.е. да имащ подходящ „тунер“, „конвертор“ с които да разчетеш и преобразуваш цялостната картина в думи.  Не бива да се забравя обаче, че този „тунер“, „антена“, изразходва личната психична енергия на този, който се опитва да се свърже на интуитивно ниво с човекът, който е поискал да му гледат на карти. Затова не може да се прави на конвейер. Звучи малко абстрактно, но може ли човек да обясни логически интуицията ?

За разглеждане на някакъв въпрос, който Ви интересува посредством картите Ленорман или Таро, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

Автор:  star in the night sky
Published in: on юли 13, 2016 at 08:15  Вашият коментар  
Tags:

Картите Таро – гласът на интуицията

Какво представлява Таро ?

Вероятно първата асоциация, която изниква като се спомене Таро е че Таро е метод за гадаене на бъдещето. И в такъв контекст по-скоро се приема несериозно, защото звучи хвърчащо някак си. Вероятно си задавате въпроса как може едно късче хартия да каже нещо за бъдещето ? Абсурдно звучи, нали ? Картите Таро обаче сами по себе си не прогнозират бъдещето, те са само средство чрез което личната интуиция разбира нещо по въпроса. А това става чрез езика на символите в Таро. Той отразява нещо в реалния живот, само че с Таро „граматика“. Водеща при Таро граматиката е интуицията. В такъв смисъл, за да можеш да четеш езикът на Таро е необходимо да имаш добре развита интуиция. Таро е и добър начин да я развиеш, ако ти е трудно да чуеш какво ти шепне нейният глас. Картите Таро са огледало на психологическата природа на човек към някакъв момент, на неосъзнатото и подсъзнателното. Какво го вълнува, как се чувства, каква е моментната му вътрешна нагласа. Затова може да се разглеждат и като инструмент за себепознание. Тарологът или този, който използва тази система, трябва да притежава освен добра интуиция и добър психологически усет. Основното при картите Таро, е че интуицията Знае, колкото и неразумни от гледна точка на логиката да са нейните доводи. Картите Таро просто изваждат навън това нейно знание. Човек като пита на интуитивно и несъзнателно ниво, има някакъв отговор, визия за въпроса, който задава на картите и картите Таро представляват само вътрешният интуитивен отговор на неговия въпрос. Затова посредством Таро не може да получи друг отговор от онзи, който самият  питащ към някакъв момент е склонен да предложи. Отговорът се съдържа в самия питащ. За по-добра интуитивна връзка с картите от водещо значение е изборът на Таро колода. Подходящата е онази, която като я гледаме я усещаме като наша,  харесва ни.

Можем да направим паралел между Таро и Хорарната астрология.  И при двете „енергията“ или „тонът“ на момента, ако са избрани и уловени спонтанно, то тогава дават и насоки по естеството на зададения въпрос, защото са синхронизирани с него на интуитивно ниво.  Във всеки случай и двете винаги дават насоки, макар и не по конкретен въпрос, в зависимост и съобразно  „характеристиката“, която предполага моментът на неговото задаване.

Таро граматика

В подредбата на големите и малки аркани има заложен чисто философски смисъл. Те описват отделни етапи в развитието на човек в по-малък или по-голям мащаб. За да разкажем една таро история на разбираем език, то за целта е необходимо да научим нейната „граматика“. В тази граматика някои таро карти играят ролята на подлог, други са сказуемо, а трети допълнение.
В таро картите се делят на:
– Големи аркани. Големите аркани са 22 на брой. Те са водещи при един таро анализ. Описват основния фон.
– Малки аркани – те са 56 на брой. В тази категория попадат карти с цифрени стойности от 1 до 10, Асата, дворцовите карти – крале, кралици, рицари и пажове. Те имат по-малка „тежест“ в таро анализа и допълват големите аркани.

Всеки малък аркан се асоциира с функцията на конкретен голям аркан.  Например всички Аса съответстват на големия аркан Магът, двойките на Висшата жрица, тройките на Императрицата … Дворцовите карти също имат своето съответствие. Пажовете, чиято символика обичайно се свързва с някакъв тип известие, съобщение, комуникация, които поставят началото на нещо, съответстват на големия аркан Глупакът, а астрологично на Меркурий. Рицарите, които са олицетворение на действие, инициатива се асоциират с Магът, а астрологично с Марс. Кралиците пък отразяват състояния, нагласи, женското начало, в зависимост от боята в която попадат, затова и намират своето съответствие във Висшата Жрица и Императрицата. Астрологичната им символика са Луна и Венера. Кралете от своя страна, като символизиращи мъжкото начало са под „опеката“ на Императорът и Жрецът. Астрологичното им съответствие са Сатурн и Юпитер.

Малките аркани описват определен сюжет.  „Жанрът“, стилът на историята, която разказват таро картите се описва от нейната „боя“.
Тя бива четири типа:
– жезли
– пентакли
– мечове
– чаши

Жезлите са олицетворение на елемента огън. Активен, мъжки принцип. Астрологичното им съответствие са планети и светила в огнени зодакални знаци – Овен, Лъв, Стрелец,  в кардинални  зодиакални знаци – Везни, Овен, Козирог и Рак, в първи, четвърти, пети, седми, девети и десети дом или във взаимовръзка с Марс, Юпитер.

Пентаклите са олицетворение на елемента земя. Пасивен, женски принцип. Астрологичното им съответствие са планети и светила в земни зодиакални знаци – Козирог, Телец, Дева, във фиксираните зодикални знаци –  Телец и Скорпион, във втори и осми дом или във взаимовръзка със Сатурн, Плутон и Венера.

Мечовете са олицетворение на елемента въздух. Активен, мъжки принцип. Астрологичното им съответствие са планети и светила във въздушни зодиакални знаци – Везни, Близнаци, Водолей, в подвижният зодиакален знак Стрелец, в трети, седми, девети и единадесети дом или във взаимовръзка с  Уран, Юпитер, Венера и Меркурий.

Чашите пък са олицетворение на елемента вода. Пасивен, женски принцип. Астрологичното им съответствие са планети и светила във водни зодикални знаци – Риби, Рак, Скорпион, в четвърти, осми и дванадесети дом или във взаимовръзка с Нептун,  Плутон.

Важно да се отбележи, че и тук както в хорарната астрология само първото изтегляне на Таро по някакъв въпрос, дава насоки по него. Изтеглянето на Таро собственоръчно или от ръцете на друг човек, има по-голяма тежест от онлайн вариантите. Препоръчително е да се знае, че Таро представлява най-вече достъпен метод за обратна връзка с вътрешния компас и водач.

 

Автор: star in the night sky