Астрология и взаимоотношения

В астрологията има няколко метода за анализ на партньорства и взаимоотношения от какъвто и да е било тип. Това са евентуално събитийна карта за времето, моментът на срещата, синастрията или съчетаването на две рождени карти, композитната карта и комбина.

Събитийната карта може да описва обстоятелствата на фона, на които двама души се срещат. Закваската на взаимоотношенията.

Синастрията представлява анализирането на две рождени карти поотделно и в комбинация. Посредством нея може да си отговорим на въпроса как двама човека като индивидуалности, характер се напасват и си взаимодействат. Какво ще произтече за всеки поотделно в резултат от това взаимодействие. За изготвянето на синастрия не е задължително да е известен точния час на раждане, но е препоръчително за получаване на по-пълна информация. Повече за синастрията може да прочетете тук и тук.

Важно е да се отбележи, че взаимоотношенията, които стават реалност т.е. всяка една такава синастрия не е произволна. Тези взаимоотношения могат да се случат само в подходящо за тях време. По този начин откликват и отразяват „настройката“ на конкретен период т.е. те са негово следствие. Синастрията е олицетворение на карта обещание, но е пасивна, необходим й е подходящ момент и синхрон между двете карти, които да предложат обещаното.
Периодът, в който се срещаме с конкретен човек, обуславя каква роля може да има тази среща за нас. В такъв смисъл няма условно казано лоша, погрешна, неподходяща или добра, правилна или подходяща синастрия т.е. взаимоотношения, а само такива които отговарят на индивидуалните потребности на момента. Светът е малък за хора, които животът иска да срещне.

Композитната карта се получава в резултат от средните отстояния между едни и същи фактори в рождената карта – асцендента на двете рождени карти, Венера и Венера, Марс и Марс … Тя е изкуствено създадена астрологична карта. Реално не присъства в небето. За изчисляването й е необходим точен час.
Композитната карта за разлика от синастрията описва това, което свързва и обединява двама души. Какъв тип връзка установяват.

Комбинът или както е познат и като карта на Дейвисън, също се построява като се използват средни точки, само че той е в резултат от намирането на средата във времето и пространството между две рождени дати, местоположение и точен час. Той е олицетворение на реален момент във времето. Комбинът описва естеството на взаимоотношенията и техния възможен сценарий и тенденции за развитие. Разказвач е на тяхната индивидуална история като едно цяло.

Един партньорски анализ може да бъде основно два типа. Той разглежда взаимоотношенията на няколко нива, на различна плоскост, в зависимост от включеното в него. Първият е основен астрологичен анализ. Той не отговаря на въпроса от типа – „Как ще се развият взаимоотношенията за в бъдеще“. Тема на неговия анализ е техният потенциал, същност, значение. Вторият е пълен анализ на партньорските взаимоотношения, който разглежда и динамиката на отношенията към конкретен момент. За да получим отговор, който обхваща и има цялостен поглед от всички страни върху някакви взаимоотношения, следва да се направи всеки един от изброените в началото на статията астрологични анализи плюс обичайните, които се използват за индивидуална интерпретация и прогноза. Отговорът на подобни въпроси изисква многопластов астрологичен анализ.

За повече информация за анализ на взаимоотношения, може да ми пишете чрез контакт формата на блога или на starinthenightsky@abv.bg

 

Автор: star in the night sky
Реклами

Тематични астрологични рождени анализи

Най-срещаният начин за общи астрологични прогнози в медийното пространство е т.нар. хороскоп по зодии т.е. този, който  разглежда астрологичните домове спрямо знака, в който попада Слънцето. Слънчевият хороскоп и начинът за неговото построяване, в резултат на който се получава хороскоп със слънчева домова система, има два варианта. При единият, който се използва от астролозите в медийното пространство, на Асцендента се поставя началото на определен слънчев знак. При другият, който е с една идея по-индивидуален, се поставя рожденото Слънце и неговия знак по градус на Асцендента, съответно и останалите астрологични слънчеви домове се намират в същия този градус, но в други знаци. Общото между тези две системи е че са равнодомни.


Този метод може да се използва при неизвестен час на раждане. Основната му идея е да разгледа в дълбочина личните цели и мотивация и всичко, което способства за изграждане на индивидуалността, разгледана през призмата на определен зодиакален знак.

Подобен анализ може да се направи и въз основа на лунния знак. Той представлява характеристиката на личната рецептивност. Тъй като символиката на Луната е свързана с нагласи, потребности, възприятия, то лунният хороскоп може да служи за да опише как човек реагира на обстоятелствата и условията, в които е поставен, как възприема това което му се случва. Затова и ако се разглежда рождената карта и през подобна призма, то тя се прави именно с подобна идея.

На този принцип можем да разгледаме и Меркурий, Венера, Марс от рождената карта.

Тематичният анализ може да намери приложение и когато искаме да направим синастрия или да анализираме какъв тип взаимодействие има между двама души, а не разполагаме с точен рожден, дори ни е неизвестен часът на раждане. Въпреки че при такива случаи, синастрия може да се направи и анализира, тематичният синастричен анализ предполага повече многопластовост. Посредством него можем да извлечем допълнителна по-индивидуална и профилирана информация по отношение на взаимовръзката между две рождени карти с неизвестен час на раждане.

Тематичните анализи обаче при известен час на раждане, са по-скоро помощни методи за астрологичен анализ, които спомагат за една по-многопластова интерпретация на рождената карта. Те са негова производна, която може да предложи допълнителна информация.

 

Автор: star in the night sky

Заблудите в синастрията

синастрия

1. Синастрия се прави само за вече установени отношения и партньорства.
Грешно. Синастрия можем да си направим с абсолютно всеки човек, който по някакъв начин не ни оставя безразлични, дори и с такъв, с който току що сме се запознали и е влязъл в нашето полезрение. Или сме приятели, работим заедно, съквартиранти, съдружници, шеф-подчинен… т.е. когато стане дума за взаимоотношения от всякакъв тип. Тогава когато искаме да си изясним защо към даден момент се чувстваме по един или друг начин при взаимодействие с някого. Също и ако търсим отговор на въпросите какво значение, роля има за нас конкретен човек и обратното, ние за него ? Синастрия може да се направи и при сформирането на екип, защото изборът на точните хора, които си пасват и се допълват в процеса на някаква работа, спомага за нейната по-голяма ефективност при извършването на определени задачи.

2. Съпоставянето между две рождени карти е достатъчно
Грешно. Съпоставянето или синастрията като метод, няма реална стойност и не дава отговори, ако се прави без да се анализира на какъв етап от житейския си опит и с каква нагласа, моментна настройка имат, „влизат“ и се срещат участниците в нея. Поради каква причина се срещат. Какъв смисъл може да имат за тях тези отношения. От какво естество са и какво послание им носят. С всички хора можем да си направим синастрия, а дори и да имаме перфектна такава, но да не се засечем по някакъв общ път или пък да се разминем. Просто защото, за да се реализират дадени взаимоотношения в някаква насока, са необходими подходящите за това време и условия.

3. Слънце в Стрелец се разбира със Слънце в Лъв …
Грешно и несериозно. Всеки човек е една малка Вселена. Нито една част от рождената карта сама по себе си не предполага разбирателство, привличане или обратното и без да е изпълнено условието от т.2

4. Посредством синастрията може да се разбере нещо за развитието на някакви отношения
Грешно. Синастрията представлява сравнителен анализ на две рождени карти. Синастричният анализ е в голямата си част и психологически. Посредством синастрията може само да се разбере как двама човека си взаимодействат на база техният психологически профил и начин за взаимодействие със средата, как се напасват и какво е възможно да произтече за всеки поотделно от това тяхно взаимодействие. Те обаче се срещат в момент различен от рождените им дати. Именно този момент е отправната точка, която може да даде насоки за евентуалното в някакъв вид съвместно бъдеще. Не синастрията сама по себе си. Замисълът и развитието, естеството на дадени отношения в конкретика зависи от времевия контекст, в който те се случват и са актуални, от тяхната индивидуална „спойка“, което е предмет на допълнителни анализи. И пак стигаме до заблуда от т.2, без тези допълнителни анализи синастрията не е достатъчна като анализ на някакви взаимоотношения.

 

Автор: star in the night sky